26 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 38 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI
 SAYFA 38 (ilk kez)

SAYFA 38:
6.Tahran’da İlk İzlenimler metninin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdaki tabloyu metinden örnekler vererek doldurunuz.
Açıklık: Metin açıklık ilkesine uygundur. (Sabahtan beri içimi kaplayan yabancılık, kendini gurbette hissediş o anda dağılıverdi. )
Duruluk: Metinde gereksiz sözcükler kullanılmamıştır. (Şairlerine, sanatkârlarına devlet adamlarında da üstün değer tanıyan, her şeyden önce onlarla övünen İran, gözümde bir kat daha büyüdü. ) Tutarlılık: Metin birbiriyle çelişmeyen düşüncelerden oluşmuştur. (İşte yakın şarkta, burnunuzun dibinde ve tıpkı Viyana gibi sanat konuşan, sanat teneffüs eden bir ince millet daha var…
Anlaşılıyor ki İranlı sadece kendi şairini kendi şiirini değil, şiiri seviyor. )
Akıcılık: Metin okunuşta okurda zorlanmalara neden olmuyor. (Yayla İran’ın gökkubbesi burada söylenmiş bütün hoş sedaları toplayıp muhafaza ettiği için mi bu kadar parlak ve yıldızlı dersiniz? ) Terimler: Protokol, lehçe, mısra, kıta, vatman, piyes…
Kavramlar: Yabancılık, insanlık, dava, emperyalizm, iktidar, medeniyet…
Gündelik dile ait kelimeler:
kavşak, heykel, cadde, dost, anıt, bulvar, kahve, camii, tezgahtar, şoför, sokak, otel…
7.Tahran’da İlk İzlenimler metni, kelime seçimi ve dil kuralları bakımından Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerini yansıtmaktadır. Buradan yola çıkarak kelimeler ve dil kuralları yönünden Cumhuriyet Dönemini önceki dönemlerden ayıran özelliklerin neler olduğunu açıklayınız.
Cumhuriyet dönemi eserlerinde Öz Türkçecilik anlayışının da etkisiyle genel olarak açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Kelime seçiminde halkın kullandığı dil yani günlük konuşma dili esas alınmıştır. Arapça ve Farsça dil kurallarıyla tamlamaların yerini Türkçe dil kuralları ve tamlamalar almıştır. Yani dil ve kelimeler önceki dönemlere göre sadeleşmiştir.
8.Metnin anlatım tarzı ile ilgili tespitlerinizi metinden seçeceğiniz cümle örnekleriyle birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.
Lirik: Metinde şiirsel cümleler vardır. ( Bu heykel elinde Şehnamesi, uzaklara dalmış mahmur bakışı küçücük çelebi sakalı, hafif yana eğik alabildiğine candan ve olgun başı ile bir gönül ve duygu insanını büyük şair Firdevsi’yi canlandırıyordu. )
Epik: Metinde kahramanlık bildiren ifadeler yoktur.
Pastoral: Metinde sadece bir cümlede pastoral ifadeler vardır: “
Yayla İran’ın gökkubbesi burada söylenmiş bütün hoş sedaları toplayıp muhafaza ettiği için mi bu kadar parlak ve yıldızlı dersiniz?”
Mizahi: Metinde mizahi ögeler yoktur.
Öğretici: Metin genel itibariyle öğretici bir metindir. (
Tahran’dan sonra Şiraz’da belli başlı alan ve caddelerini bir gözden geçirelim mi? Hafıziye, Aramgahı Saadi, yine burada da ayrı bir Hıyaban-ı Firdevsi, yine Şiraz’ın en güzel parklarından birinin adı da Park-ı Saadi. )
9.Duygu ve düşüncelerinizi sadeleşen Türkçe ile ifade edip edemeyeceğinizi tartışınız.Duygu ve düşüncelerimizi sadeleşen Türkçe ile ifade etmemiz mümkündür. Bunu işlediğimiz metnin ifade gücü ile de görebiliriz.
10.Metnin ait olduğu geleneği belirleyiniz ve bu geleneğin hangi özelliklerini yansıttığını defterinize yazınız.
Metin Türk Edebiyatı nesir geleneğine, seyahatname ve gezi yazısı geleneğine aittir. Bu gelenekte gezilip görülen yerlerin tasviriyle öğreticilik esas alınarak belli sonuçlara varmaya çalışılır.
11.Zihniyet, yapı, anlatım imkânları ve temaları bakımlarından gezi türü ile bu türe en yakın öğretici metin kabul edilen hatırayı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

SORUNUN MADDELER HALİNDEKİ CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ...

 


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar