23 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 31 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI

 SAYFA 31 (ilk kez)

1.Kitaba Hürmet isimli metnin hangi amaçla yazıldığını belirleyiniz.

Bu metin okuyucuya okuma hakkında kimi yön göstermeler amacıyla yazılmıştır.

2.Kitaba Hürmet metninin ana fikrini tespit ediniz. Bu ana fikrin günümüzde başka edebî türlerde de ele alınıp alınmadığını ve farklı iletişim araçlarıyla da ifade edilip edilemeyeceğini tartışınız.
Ana Fikir: Kitap okumak da kitap yazmak kadar ciddi bir iştir. Bu fikir günümüzde başka edebi türlerde de ( makale, fıkra vs. ) ele alınmaktadır ve hemen hemen bütün iletişim araçlarıyla ifade edilebilecek bir düşüncedir.


3.Devrin özelliklerinin o dönemde yazılmış edebî eserlere yansıyacağını düşünerek yukarıdaki metinde işlenen temel düşünce ile sosyal hayat arasındaki bağlantıyı belirleyiniz. Buradan hareketle eser ile yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Devrin özelliklerini düşündüğümüzde dergi ve kitapların önemli ve popüler yayım araçlarından olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bu dönemde henüz radyo, televizyon, internet gibi araçlar gelişmemiştir. İnsanlar dergi ve kitapları kimi zaman eğlenmek, kimi zaman vakit geçirmek için okumaktadır. Bu düşüncelerden hareketle eser, yazıldığı devrin sosyal ve kültürel gerçekliklerini yansıtmaktadır.

4.Yukarıdaki metni, kullanılan kelimeler ve dil kuralları açısından inceleyerek Cumhuriyet Dönemini dil ve anlatım bakımından önceki dönemlerden ayıran tarafları sınıfta tartışınız. Elde ettiğiniz çıkarımları tahtaya yazınız.

Metnin dili günlük konuşma dilidir. www.edebiyatfatihi.netDil kurallarında ise Arapça-Farsça tamlamalardan ve dil kurallarından uzaklaşıldığı ve Türkçe kuralların uygulandığı görülmektedir. Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat Döneminden keskin çizgilerle ayrılmamakla beraber yazı dili ile konuşma dili farkının ortadan kalkması, birçok edebi türün başarılı bir şekilde işlenmesi, edebiyatın halkı anlatması ve Atatürk inkılapları gibi kendine has temalarıyla önceki dönemlerden ayrılır.

5.Ataç’ın yazıya “Okumayı sever misiniz?” sorusunu yönelterek başlaması, deneme türünün hangi anlatım özelliğini yansıtır? Bundan yola çıkarak deneme türünün dil ve anlatım özelliklerini, kuruluş planını, yazarın meseleye karşı takındığı tavrı defterinize yazınız.

Yazarın yazıya bu cümleylewww.edebiyatfatihi.net başlaması deneme türünün içten olma özelliğini yansıtır. Denemeler rahat okunabilen düşünce yazılarıdır. Deneme yazarı düşüncelerini kendi kendiyle konuşur gibi içten, akıcı, kıvrak bir anlatımla ele alır. Deneme yazarı ele aldığı konuyu alışılmışın dışında bir pencereden işler, okuyucuyu düşünmeye sevk eder.

6.Metni dil ve anlatım bakımından inceleyiniz. Tutarsız, açık olmayan, akıcılığı engelleyen ve duruluktan uzak cümleleri tespit ediniz. Elde ettiğiniz sonuçlara göre metnin dil ve anlatım özelliklerini defterinize yazınız.

Metinde tutarsız, açık olmayan, akıcılığı engelleyen ve duruluktan uzak cümleler bulunmamaktadır. Metin sağlam yapılı cümlelerden oluşmuştur.

7.Metinde günlük hayata ait ifadeler, terimler ve kavramlar, benzetmeler, kişileştirmeler kullanılmış
mıdır? Kullanılmışsa belirlediğiniz ifadeleri defterinize yazınız.
Metinde bu tarz ifadeler bulunmaktadır. www.edebiyatfatihi.net Para, iş, vakit geçirmek, hizmet etmek, not almak gibi ifadeler günlük hayata ait ifadelerdir. Kitap ve mecmua insanın dostları olarak düşünülmüş; böylece hem kişileştirme hem benzetme yapılmıştır.

 www.edebiyatfatihi.net


Artikel Terkait

1 yorum var

etkinliklerin cevabı yok mu :( :(

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar