25 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 35 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI
 SAYFA 35 (ilk kez)


Yabancı ifadeler: Tekamül, ihtisas, mahza, hülasa, tilmiz, muhayyile, tecessüm, malul, itiyad, mikyas.
Anlatım tarzı (lirik, epik, pastoral, mizahi, açıklayıcı, didaktik): Anlatım tarzı açıklayıcı ve didaktiktir.
Metnin açık, duru, akıcı, tutarlı oluşu: Metin dil bakımından duru, açık ve akıcı; anlam bakımından tutarlıdır.
Terim, kavram, gündelik hayatla ilgili ifadeler ve bunların neden kullanıldıkları: Minyatür, nesir, biyografi, hatırat, seyahatname ( terim ); milliyet, özleyiş, aydınlık, muhayyile ( kavram ); Şehirler, kıyafetler, muharebeler, resimler ( gündelik hayatla ilgili ifadeler ). Bu ifadeler anlatımı çeşitli yönlerden güçlendirmek maksadıyla kullanılmıştır. Meselenin hem düşünsel hem pratik tarafları tamamlanmaya çalışılmıştır.
7.Yukarıdaki dil özelliklerine dair tespitleriniz sonucunda bu dönemde daha fazla sadeleşen Türkçe ile
insanın kendisini ve çevresini yeterince ifade edip edemeyeceğini tartışınız. Günümüzün ifade imkânları ile o dönemin ifade imkânlarını karşılaştırarak yorumlayınız.

Sadeleşen Türkçe ile insan kendisini ve çevresini ifade etmekte zorlanabilir. Çünkü günümüz dilinde kullanılan kelime sayısı o dönemde kullanılan kelime sayısından daha azdır. Dolayısıyla bu durum dilin derinliğinin azalmasına ve dilde nüansların kaybolmasına yol açmıştır.

8.Metnin hangi geleneğin niteliklerine uygun biçimde kaleme alındığını sözlü olarak ifade ediniz.

Metin Batı Edebiyatı makale geleneğine ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı makale geleneğine uygun olarak kaleme alınmıştır.

Etkinlik
Resimsizlik ve Nesirsizlik ile Kitaba Hürmet metinleri esas alınarak sınıf iki gruba ayrılır: Birinci grup Resimsizlik ve Nesirsizlik etrafında makale türünün yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini; ikinci grup Kitaba Hürmet etrafında deneme türünün yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini inceler. Elde edilen sonuçlar tahtaya yazılarak makale ve deneme türleri zihniyet, yapı, tema ve anlatım bakımlarından karşılaştırılır. Makale ve deneme türlerinin anlatım özellikleri belirlenir.

·         Denemede bir konu kesin yargılara varmadan işlenirken makalede öne sürülen sav kanıtlanmaya çalışılır.
·         Deneme yazarı düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi içten, akıcı, kıvrak bir anlatımla ele alır. Makalenin dili ise daha ciddi ve bilimseldir.
·         Deneme yazarı ele aldığı konuyu alışılmışın dışında bir pencereden öznel bir biçimde anlatır. Makale ise nesnel olabilmeyi amaçlar.
·         Denemede konu seçimi makaleye göre daha özgürcedir. Çünkü makaleler genellikle bilimsel alanda yazılırken denemeler her konuda kaleme alınabilir.
·         Denemelerde yer yer sanatlı anlatım görülebilirken makalede daha çok süssüz bir anlatım karşımıza çıkar.

·         Makalelerde öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım kullanılır. Düşünceyi geliştirebilmek için örneklemelere, tanık göstermelere, sayısal verilerden yararlanmalara başvurulabilir. Denemede ise kanıtlayıcı anlatım görülmez, fikirlerin kesin sonuçlara bağlanacağı teknikler kullanılmaz. 
 www.edebiyatfatihi.netArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar