28 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 42 (ilk kez)

Reklamlar

SAYFA 42
7.Metne ait dil ve anlatım özelliklerini bularak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Konuşma diline ait özellikler: 
Metin konuşma dilinden seçilen kelimelerle oluşturulmuştur: “Hanımefendiler, Aziz Arkadaşlarım! Size bir hatıramı anlatmakla söze başlayacağım.” ” Bundan sonrasını biliyorsunuz.”
Heyecanı yükselten ifadeler: Metin coşku ve heyecanı dile getiren ifadeler kullanmıştır:  “İçime bakmaktan korku duyuyordum; bu köşe minderi arzusu ne idi?” Şimdi ben ürpermeye başladım; hassas mabet benimle beraber inliyordu. Ses, bir aralık derinleşerek, uzaklaşarak, bitecekmiş zannını verdiği hâlde, yeniden büyüyor, başımın üzerine her taraftan gelen bir inilti hâlinde tekrar tekrar dökülüyordu: “Oo...f!.. Oo...f!.”
Anlatım biçimleri (lirik, epik, pastoral, mizahi, öğretici): Metinde öğretici, lirik, epik parçalar bulunmaktadır.
Terim ve kavramlar: Terimler: Zabit, eyalet, vilayet, kemer, kubbe, jandarma, süngü, minare… Kavramlar: Yalnızlık, devir, gurur, hasret, yolculuk, hicran, minnet…
8.Metnin açık, duru, tutarlı oluşunu örnekleyen cümleleri parçadan seçerek defterinize yazınız.
Açık Cümle: O zaman İstanbul’u, düşman eliyle kapatılan Ocağımızı ve sizi bir defa daha düşündüm.
Duru Cümle: Bundan yararlanarak yakın bir sırtın üstüne çıktım ve İstanbul’u gözlerimle aradım.”
Tutarlı Cümleler: “O devletin müdafaası, yalnız, yola çıktığı vakit güneş kendisiyle beraber yürüyormuş gibi, gözler kamaştıran ordularla temin edilmemişti; onu koruyan Kafkas dağları, Rumeli Balkanları gibi mafyalar, geçilmez nehirler, sonu gelmez mesafeler vardı.”  “Süleymaniye yükseldiği zamanda, Abbasilerin Bağdat’ı sadece bir vilayetti; Emevilerin Şam’ı, Firavunların Mısır’ı, birer valinin yönettiği vilayetler, eyaletlerdi.”
9.İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak bu dönemde sadeleşen Türkçenin anlatım özelliklerini değerlendiriniz.

Bu dönemde kelimelerin Arapça ve Farsçalarının yerine mümkün olduğunca Türkçeleri kullanılmıştır. Günlük konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark kaldırılmıştır. Dil daha sade ve sanatsız olarak işlenmiştir.
10.Köşe Minderi metninin son paragrafında ifade edilenleri günümüzdeki millî duyarlılık çerçevesinde yorumlayınız.
Bu vatan zor günlerden geçmiş, tarihinde unutulmaz yaralar almıştır fakat vatanın bağımsızlığı uğruna toprağa düşenlerin mücadeleleri sayesinde şimdiki mesut günlerimize gelebilmişizdir.
11.Köşe Minderi metninin hangi edebî geleneğin sanat ilkelerine bağlı kalınarak kaleme alındığını sözlü olarak açıklayınız.
Köşe Minderi metni Milli Edebiyat geleneği ve onun devamında Cumhuriyet Devrinin sanat ilkelerine bağlı kalınarak kaleme alınmıştır.
12.İki farklı türü örnekleyen Köşe Minderi ile Tahran’da İlk İzlenimler adlı metinlerin zihniyet, yapı, tema ve anlatım bakımlarından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.
Her iki metnin dili de sadedir, bu bakımdan dönemin dil özelliklerini yansıtır. Tahran’da İlk İzlenimler metni tema olarak daha kültürel bir tema kullanırken Köşe Minderi daha tarihi bir temaya yaslanmaktadır. İki metin de dönemlerinde gündemde olan, dönemlerini yansıtan metinlerdir. Yapı olarak düşünce yazısı yapı şeklini kullanmışlardır. İki metinde de öyküleyici ve betimleyici anlatım esastır.
13.a.Hamdullah Suphi Tanrıöver hakkında edindiğiniz bilgiler ve okuduğunuz metinden yararlanarak onun fikrî ve edebî yönü hakkındaki düşüncelerinizi anlatınız.

HAMDULLAH SUPHİ EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ...
b. Dağ Yolu I adlı esere yazarın hangi özellikleri yansımıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Bu esere yazarın milli konulara duyarlılığı yoğun bir şekilde yansımıştır. İstiklal Mücadelesi dönemine ait temalar, yazarın Türk Ocakları yıllarının etkileri görülmektedir. Ayrıca Cumhuriyet devrinde yazarın da içinde bulunduğu kültürel meseleler de eserde kendine yer bulmuştur.

 

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar