26 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 37 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 37 (ilk kez)
SAYFA 37:
1.Tahran’da İlk İzlenimler metni hangi amaçla yazılmıştır? Açıklayınız.
 Bu metin Tahran şehrinin günlük yaşamda edebiyatla ne kadar içli dışlı olduğunu anlatmak için yazılmıştır.

2.Metinde Haldun Taner’in düşüncesini vermek için kullandığı temel anlam birimlerini defterinize yazınız ve bunların birleşerek ana düşünceyi nasıl inşa ettiğini sözlü olarak ifade ediniz.

Parçada on üç temel anlam birimi ( paragraf ) vardır ve bu anlam birimleri ana düşünce etrafında toplanarak ana fikri oluşturmuşlardır.

3.Tahran’da İlk İzlenimler metninin planının nasıl kurulduğunu tartışınız. Bu çerçevede anlam birimlerinin birbirleriyle ilişkilerini inceleyiniz.

Metnin ilk üç paragrafı giriş bölümünü, son iki paragraf sonuç bölümünü, bu iki bölüm arasındaki sekiz paragraf ise gelişme bölümünü ifade eder. Paragrafın gelişme bölümü giriş bölümünde ortaya konan problemi genişletmiş, örneklemiş ve açıklamıştır. Sonuç bölümü ise yazıyı birkaç cümlede etkileyici biçimde özetlemeyi başarmıştır.

4.Metnin ana düşüncesini bulunuz ve bununla Cumhuriyet Dönemi Türk toplumunun gerçekliği arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini yorumlayınız.

Metnin ana düşüncesi Wilhelm von Humboldt’un sözünde bulunabilir: “Milletler gelir geçer, hatta imparatorluklar doğar batar... Ama güzel bir mısra ebediyen kalır.” Bu ana düşünce Cumhuriyet dönemi için de oldukça geçerlidir. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır fakat onun kültürel ve edebi mirası bizde sonsuza dek yaşayacaktır.
5.Tahran’da İlk İzlenimler metninde ele alınan ana fikrin günümüzde de işlenip işlenmediğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Bu metinde ele alınan fikir ve konu günümüzde de işlenmektedir. Edebiyatın ebediliği her dönemde işlenen bir tema olmuştur.

Etkinlik
Tahran’da İlk İzlenimler metnindeki ana düşünceyi ifade edebilecek iletişim araçları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bu metindeki ana düşünce bilişsel iletişim araçları, görsel-işitsel iletişim araçları ve telekomünikasyon iletişim araçları ile ifade edilebilir.
 Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar