28 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 41

Reklamlar

SAYFA 41:
1.Hamdullah Suphi Tanrıöver bu metni niçin yazmıştır?
Yazar bu metni işgal altındaki İstanbul içerisinde yaşadığı olayları ve duyduğu hisleri aktarmak için yazmıştır.

2.Metnin yapısını oluşturan ve yazarın düşüncelerini yoğunlaştırdığı temel anlam birimleri nelerdir? Bu birimlerle dönemin sosyal gerçekliği arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Açıklayınız.
Metinde yapıyı oluşturmak için 19 birim ( paragraf ) kullanılmıştır. Bu birimler ile dönemin sosyal gerçekliği tasvir edilmiş, hikayelendirilmiş ve örneklendirilmiştir. Ortaya konulan tezler bu birimler sayesinde açıklanabilmiştir.

3.Köşe Minderi metnindeki anlam birimlerinin metnin temel düşüncesiyle nasıl bir ilişki içinde bulunduğunu belirleyiniz. Bunun metnin planının oluşturulmasındaki etkisini açıklayınız.
Metindeki anlam birimleri metnin ana düşüncesini destekleyen yan düşünce ve olaylardan oluşmuştur. Metin böylece ana fikir etrafında bir bütün haline gelmiştir.

4.Hamdullah Suphi Tanrıöver bu metni kurarken nasıl bir plan takip etmiştir? Parçayı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayırarak her bir bölümün kuruluş planını yazınız.
Hitap cümlesini paragraf olarak kabul etmezsek metnin ilk iki paragrafı giriş bölümünü oluşturmaktadır ve bu bölümde köşe minderi vasıtasıyla okuyucuda merak uyandıracak şekilde bir başlangıç yapılmıştır. Son paragrafa kadar olan bölüm gelişme bölümüdür. Bu bölümde hem köşe minderi problemi çözülmüş hem işgal altındaki İstanbul’dan manzaralar aktarılmıştır. Son paragraf ise sonuç bölümüdür. Yazar bu paragrafta eski kötü günlerden kurtulmanın saadetini belirtiyor.

5.Okuduğunuz metnin ana fikri nedir? Bu fikrin günümüz yazarları tarafından da ele alınıp alınmadığını ve yazı dışında başka hangi iletişim araçlarıyla dile getirilebileceğini sözlü olarak ifade ediniz.
Ana fikir: Vatan bugünkü özgür ve bağımsız ortamına geçmişin kötü günlerinden geçerek gelmiştir.
Bu ana fikir sinema, radyo, televizyon, gazete, dergi, afiş, ilan, konferans, konser vs. iletişim araçlarıyla dile getirilebilir.

6.Köşe Minderi metninde işlenen ana fikir ile dönemin sosyal gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Açıklayınız.
Metin anlattığı dönemin sosyal gerçekliği ile kuvvetlice ilişkilidir. Çünkü metnin ana fikri bizzat o dönemin sosyal gerçekliğinde anlatılan olayların ışığında oluşturulmuştur. Hatıra türünde yaşanan olayları temel almak esastır.

 







Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar