20 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 21 (ilk kez burada)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 21: 
6. Memleket Sevgisi ve Su metinlerinden yararlanarak memleket edebiyatının odaklandığı temel meseleyi ve bu eserlerde milleti oluşturan hangi değerlerin nasıl ele alındığını parçalardan örnekler vererek anlatınız.

Metinlerden hareketle memleket edebiyatının odaklandığı temel mesele memleket sevgisidir. Bu iki metinde de doğanın insan ruhu üzerinde etkileri üzerinde durulmuştur. Parçalarda milletin söylencelerine atıfta bulunulmuştur. Örneğin Su adlı metinde Leyla ile Mecnun hikayesine gönderme yapılmıştır. Metinlerde milletin hayal ve his dünyasında ait izler vardır. Mesela Memleket Sevgisi isimli metinde “ Ben şu çırçıplak dağlarda seyrettiğim manzarayı hiçbir yerde görmedim, diyebilirim. Bunlar beyaz sinema perdeleri gibidir. Güneş her akşamüstü oralara bir başka dünyanın filmini aksettirir. Şu kıraç dağın teras biçiminde kesilmiş tepesinde benim, kaç akşamüstü, büyük hisarlar üstüne kurulmuş saraylı, kuleli kaç masal mamuresi seyrettiğimi bilemezsiniz.” cümlesi milletin hayatı düşünüş şeklini yansıtmaktadır.

7. Bu ünite içinde okuduğunuz metinlerden örnekler vererek dil ve zevk bakımlarından Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını değerlendiriniz. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı dil bakımından yalın, sade bir özellik taşımaktadır. Edebiyatın konusu halka yönelmiştir, günlük konuşma dili eserlere hakimdir, halk şiiri uyak ve ölçü bakımından örnek alınır. Bu dönem edebiyatında süssüz bir dil göze çarpar. Halk Edebiyatı özellikleri ve etkileri bu dönemde kendisini gösterir. Örneğin Ben adlı şiirde
“Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş;                                                                                    
  Dokuz köyün sahibi; dokuz köyden kovulmuş.” mısralarında hem sade bir söyleyiş hem bir atasözüne gönderme  görülmektedir. Yine Su adlı metinde insanın ruhsal durumu ile doğa olayları arasında sürekli bağlantılar kurulmuştur. Bu da gösterir ki Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı hem romantik hem realist özellikler taşır:
Sessiz rûhumuzu o bestelerdi;
Bize: “Unutalım dünyâyı!” derdi...
Bir aldı, sonunda verdi bin derdi
Bizi bizden fazla anlayan o su...

8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcında Millî Edebiyat zevkinin devam edişi, bu dönem edebiyatının dayandığı temeller hakkında neleri çağrıştırmaktadır? Okuduğunuz metinden yararlanarak açıklayınız.


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı temeline dayanmaktadır. Şiirlerde hece ölçüsünün görülüşü bunun en büyük belirtilerindendir. Tarihi şartlar olarak milli mücadele döneminin coşkusunun devam edişi, Türk milletinin tarihsel bağımsızlık ve kahramanlık temaları bu dönem edebiyatında oldukça önemlidir. Edebiyatın Milli Edebiyat ile birlikte halka yönelmesi Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatının lokomotifini oluşturur.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar