10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI 2016-2017 CEVAPLARI SAYFA 19 (İLK KEZ BURADA)

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI 2016-2017 CEVAPLARI
SAYFA 19:
www.edebiyatfatihi.net 

1. Edebî eserlerle toplum hayatı arasında biri lişki kurulup kurulamayacağı hakkındaki dü- şüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Edebî eseri üreten sanatçı, öncelikle içinde yaşadığı toplumu ve insanı anlatmak amacındandır. Sanatçı, insanı soyut olarak ele almaz, onu sosyal çevresiyle birlikte anlatır. Edebiyatla sos­yal yaşam iç içedir. Dolayısıyla edebî bir metni, sosyal çevre­den ayrı düşünmek mümkün değildir.
2. Kültür kelimesinin size çağrıştırdıklarını açıklayınız. İnsanın, içinde bulunduğu toplumun kültüründen bağımsız yaşayabilmesinin mümkün olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.
KÜLTÜR BİR MİLLETİN SAHİP OLDUĞU MADDİ VE MANEVİ ÖGELERİN BÜTÜNÜDÜR.Kültür çok kapsamlı bir kavramdır.İnsanın, içinde bulunduğu toplumun kültüründen bağımsız yaşayabilmesi pek mümkün değildir.
 http://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/20142015-nova-yayinlari-10sinif_14.html


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.