21 May 2016

10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 3.YAZILI SORU VE CEVAPLARI (YEPYENİ SORULARLA)

Reklamlar

......LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM III.SINAV
DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
10-A-B-C-D-E-F-G-H-I
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN


Vara vara vardım ol  kara taşa
Hasret ettin beni kavim kardaşa
Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
1) Bu dörtlük konusu,biçimi ve ölçüsü bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Karacaoğlan’a ait bir koşmadır.
B) Dadaloğlu’ndan alınmış bir varsağıdır.
C) Seyrani’den alınmış bir taşlamadır.
D) Aşık Veysel’den alınmış bir semaidir.
E) Halk ürünü olan bir manidir.


        Emrah der ki düştüm dile
        Bülbül figan eder güle
        Güzel sevmek bir sarp kale
        Ya alınır ya alınmaz
2) Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.
B) Teşhis ve teşbih sanatları vardır.
C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.
D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

3) Ne sönmez ateştir aşkın ateşi
   Gittikçe artırır serde savaşı
   Yar senin aşkından çeşmimin yaşı
   Bahar seli gibi çağlar da gezer.
Bu dörtlüğe bakılarak Halk şiiriyle ilgili olarak aşağdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın, anlaşılır bir dil kullanılır
B) Hece ölçüsü kullanılır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Redif ve uyaktan yararlanılır.
E) Toplumsal eleştiriye yer verilir.

4) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir?
A) Koşmalar  B) Destanlar C) Mesneviler
D) Manzum hikayeler E) Halk hikayeleri

5) Düzenleyicisi pek  bilinmeyen, kendine özgü bir  ezgiyle söylenen çoğu zaman üç dizeden  oluşan bentlerin  nakaratlarla birbirine bağlandığı anonim nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma B) Şarkı C) Ninni D) Semai E) Türkü

6) Bir şiirin nazım türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
A) Birim sayısı
B) Birim değeri
C) Ölçüsü
D) Teması

E) Dil ve anlatımı
 İNDİR

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon