GAZEL-TÜRKÜ FARKLILIKLARI,
gazel ile türkü karşılaştırılması,
gazel ile türkü benzerlik ve farklılıkları

Yapı : Gazelin nazım şekli "gazel"dir.Nazım birimi (birim değeri) beyittir. Beyit bütünlüğüne dayalı tema işlenmiştir.

Türkü:   Nazım türü türküdür."Bent" adı verilen bölüm ile her bendin sonundayinelenen bağlama(kavuştak) denilen nakarat bölümlerinden oluşmuştur. Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında uyaklanmıştır.

Ahenk : Gazelde Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (uyak-redif), aruz ölçüsü, söyleyiş özelliği...
Türküde Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (redif, uyak), hece ölçüsü, söyleyiş özelliği...

Dil : Gazelde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü imgeli, ağır, süslü bir dil
Türküde Halk söyleyişlerinin yer aldığı anlaşılır,yalın  sade bir Türkçe kullanılmıştır.
Tema : Gazelde aşk , kadın , şarap gibi temalar ; türküde sevgi , aşk , kahramanlık , gurbet , hasret , ayrılık gibi pek çok tema işlenir.

Gelenek : Gazel Divan Şiiri geleneğini , türkü anonim halk şiiri geleneğini yansıtır.

Şiirler arasındaki farklılığın temel sebebi gazelin divan şiir geleneğine türkünün anonim halk şiiri   geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmasıdır.


TABLO ŞEKLİNDE...


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar