GAZEL-TÜRKÜ FARKLILIKLARI (TABLO ŞEKLİNDE)

reklamlar
GAZEL-TÜRKÜ FARKLILIKLARI,
gazel ile türkü karşılaştırılması,
gazel ile türkü benzerlik ve farklılıkları YAPI
       (edebiyat fatihi’nden alıntıdır.)
GAZELTÜRKÜ
·         Nazım şekli "gazel"dir.
·         Nazım birimi (birim değeri) beyittir.
·       
·       Beyit bütünlüğüne dayalı tema işlenmiştir.
·         Nazım türü türküdür.
·         "Bent" adı verilen bölüm ile her bendin sonundayinelenen bağlama(kavuştak) denilen nakarat bölümlerinden oluşmuştur. Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında uyaklanmıştır.
·        
Ahenk
Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (uyak-redif), aruz ölçüsü, söyleyiş özelliği...Ahengi sağlayan ögeler: Her türlü ses benzerliği (redif, uyak), hece ölçüsü, söyleyiş özelliği...
Dil
Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü imgeli, ağır, süslü bir dil

Halk söyleyişlerinin yer aldığı anlaşılır,yalın  sade bir Türkçe kullanılmıştır.
Tema
Aşk

Aşk
Gelenek
Divan şiiri geleneğini yansıtır.

Anonim halk şiri geleneği


 Şiirler arasındaki farklılığın temel sebebi gazelin divan şiir geleneğine türkünün anonim halk şiiri   geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmasıdır.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.