12.SINIF DİL VE ANLATIM (EKOYAY) SAYFA 146-155 CEVAPLARI (AÇIKOTURUM)

Sayfa 146

2.Açık Oturum

Hazırlık
1)Güzel ve etkili konuşma, düşüncelerini inandırıcı kılma yeteneği siyaset, hitabet, toplumbilim, edebiyat gibi alanlarda  meslek icra eden kişiler için gerekli özelliklerdir.

Sayfa 153

3.Etkinlik
Açık oturumlar halka açık salonlarda, radyo ve televizyon stüdyolarında düzenlenebilir. İletişim araçlarıyla tüm topluma hitap eden açık oturumların etki alanı daha geniş olur.

4.Etkinlik
Açık oturumun konusunun önceden belirlenmesi katılımcıların iyi bir hazırlık yapması için faydalıdır.
6.Etkinlik
“Türkiye Cumhuriyet’inin 80.Yılı ve Atatürk” adlı açık oturumda Atatürk’ün belli yönleri öne çıkarılarak konu sınırlandırılmıştır.
9.Etkinlik
Açık oturumda konuşma yapan Suat İlhan ile Esin Dayı’nın konuşmaları açık, akıcı ve duru bir anlatım niteliği taşır.
10.Etkinlik
Okuduğumuz açık oturumda açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım türleri ile örnekleme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

Sayfa 154

11.Etkinlik
Göndergesel işlev
Anlama Yorumlama
1)Açık oturum, cumhuriyetin kurulmasında ve Türk toplumunun çağdaş bir yaşam çizgisine ulaşmasında Atatürk’ün rolünü belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
2)Her konuşma ana düşünceyi destekleyici niteliktedir.
3)Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Bunun nedeni metnin öğretici ve bilgi verici olmasıdır.

Sayfa 154- 155

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)YDYD
B)açık oturum, başkan,  açık ve yalın, toplumun genelini ilgilendiren
C)
1)D
2)Açıklama- karşılaştırma
3)D
4)B
5)D
Ç)
2)Konuya tam hakim olmalıdır.
Ses tonunu iyi ayarlamalıdır.
Beden dilini iyi kullanmalıdır.
Anlatım yöntemlerinden yararlanmalıdır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.