29 Mar 2014

12.SINIF DİL VE ANLATIM (EKOYAY) 172-181.SAYFA CEVAPLARI(FORUM)

Reklamlar

Sayfa 172

Forum

Hazırlık
2)Forum sözcüğü son zamanlarda internet ortamında bir konunun topluma açık sitelerde tartışıldığı, kişilerin bilgilerini paylaştıkları bir ortam anlamında kullanılmaktadır.

Sayfa 178

2.Etkinlik
Forumda mimarlık ve mühendislik eğitiminde karşılaşılan sorunlar farklı kişilerin bakış açısıyla ele alınıp tartışılmıştır.
Forum konusu üniversite öğrencileri karşısında Saadettin Özen, Mustafa Bilge, Uğur Belger tarafından ele alınmıştır.
Dinleyiciler foruma aktif bir şekilde katılmışlardır.
3.Etkinlik
Kriterlerin hepsi : Çok
4.Etkinlik
Başkan, öncelikle forumun konusunu açıklamıştır. Daha sonra konunun hangi yönlerinin ele alınacağı hakkında kısaca bilgi vermiştir.
7.Etkinlik
Göndergesel işlev
8.Etkinlik
Konuşmacı olarak katılan Zeki Aslan ve Saadettin Özen’in açık, sade ve duru bir ifade özelliği vardır.
9.Etkinlik
Açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım türleri le tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.
10.Etkinlik
Açık, sade ve duru bir dil kullanılmıştır.

Sayfa 179

Anlama Yorumlama
3)Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.
5)Forum konuları genellikle güncel olaylardan ve toplum gündeminden seçilir.
6)Forumlara katılan dinleyicilerin tartışmada aktif bir rol oynaması halkın konuya bakış açısını ortaya koyması bakımından önemlidir.
7)Yazılı anlatımda ortak dil dediğimiz yazı dili, sözlü anlatımda ise konuşma dili veya konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Yazı dili resmi ve ciddi bir söyleyiş özelliğine sahiptir. Konuşma dili ise samimi ve doğaldır.

Sayfa 180- 181

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DYY
B)forum, dinleyicilerin, tarafsız, iyi niyetli, toparlayıcı, konuya hakim
C)
1)E
2)D
3)A
4)A
5)A
6)D
7)A
8)E
Ç)
1)Bilimsel konularda ciddi ve resmi, mizahi konularda ise doğal ve içten bir tutum sergilemelidir.
2)Forumlarda konuşmacılar dinleyicilerin eğitim ve kültür düzeyini dikkate almalıdır. Çünkü dinleyiciler de tartışmanın bir tarafı durumundadır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar