25 Şub 2014

EKOYAY 10.SINIF DİL VE ANLATIM 133-153.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

Sayfa 133

Coşku Ve Heyecana Bağlı Anlatım- Zamirler(Adıllar)

Ön Hazırlık
-26 Ağustos 1526’da Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda Osmanlıların Macarları yenmesi üzerine söylenmiş bir kahramanlık türküsüdür.
Hazırlık
1.Bazı insanlar, yaratılışları gereği daha duygusaldır.
2.Okuduğumuz metnin anlatımı bizi sararsa metnin içine gireriz ve metinde anlatılan üzüntü, mutluluk, heyecan, korku gibi duyguları kendimiz yaşıyormuşçasına hissederiz. Metnin kahramanıyla seviniriz, üzülürüz, korkarız.
3.İnsanlar, geçmişten günümüze kadar coşku ve heyecanlarını sanatsal ürünlerle anlatmışlardır.
4.Zamirlerin kullanılması, anlatımda kolaylık sağlar. Bazı zamirler, bir cümlenin bile yerini tutar.


Sayfa 134

İnceleme
3.Etkinlik
Mohaç Türküsü adlı şiirde savaşan askerlerin duygularından söz edilmektedir. Şair, “biz” derken savaşta ilk hücuma geçen “yüz atlı” yı kastetmektedir.
4.Etkinlik
Bahçe; sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer.
Bahçe sözcüğü, dizelerdeki bağlamıyla şehit askerlerin cennete gittiğini kastetmek için kullanılmış, “cennet” kavramı “bahçe” sözcüğüyle karşılanmıştır.
5.Etkinlik
Şiirde en çok kullanılan şahıs zamiri “biz”dir.
6.Etkinlik
Şiirdeki ahenk öğeleri: Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Kafiye ve redif kullanılmıştır. Kelime tekrarları yapılmıştır.

Sayfa 135

7.Etkinlik
Mecaz anlamda kullanılmıştır.  Mıh, uğultu, deliksiz, ufalanıyor, sızıyor, kırılmışsın
8.Etkinlik
“Mohaç Türküsü” adlı metinde kahramanlık duygusu, “Ben Sana Mecburum”da kavuşamama, özlem duygusu hissettirilmiştir.
9.Etkinlik
Mohaç Türküsü: kanatlı, ülkeyi parlattığı gün, zaferin koynu, bahçe
Ben Sana Mecburum: ısıtıyorum, kullanılmamış kök, haftalar elimde ufalanıyor
İmge örnekleri mecazlaşarak yapılmıştır.
10.Etkinlik
Mohaç Türküsü ve Ben Sana Mecburum adlı şiirlerde dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.
11.Etkinlik
Ben, sana, seninle, sen, ne, nereye, seni
12.Etkinlik
Bazıları, bana, bunlar da, onlara, benim, ben
13.Etkinlik
Kişi Zamirleri
İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler
Soru Zamirleri
Tekil
Çoğul
Tekil
Çoğul
Tekil
Çoğul
Tekil
Çoğul
Biz
Ben
Sana
Seninle
Sen
Seni
Bizler
Onlarla
Onlara
Bu


Bazıları
Nereye
Ne


Sayfa 136

14.Etkinlik
Zamirler, cümlede ismin yerini tutar. Bazen de tamlamaların, cümlelerin yerini tutar.
15.Etkinlik         
Yine Seninle Geldi Hayat adlı metin, yazarın “aşk” karşısındaki duygulanımı yansıtmak amacıyla yazılmıştır.
16.Etkinlik
Yine Seninle Geldi Hayat adlı metinde yazar beklentilerine ulaşamayan bezgin, kırgın bir insanın ruh halini yansıtmaktadır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, öznel içerikli cümlelerle kurulur.
17.Etkinlik
Sanatsal işlev
18.Etkinlik
Öyküleyici Anlatım
Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım
Betimleyici Anlatım
Benzer Yönler                                                 Farklı Yönler                     Benzer Yönler                  Farklı YönlerŞiir ,roman, hikaye gibi türlerde kullanılır.
Öyküleyici anlatımda olay ve durum anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ruh hali yansıtılır.
Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.
Betimleyici anlatım varlıkların kendilerine özgü ayırıcı özelliklerini verir. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ise iç dünyada yaşananların yansıması verilir.
         

19.Etkinlik
Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.

Sayfa 138

20.Etkinlik
Yakın Aşklar: Sizi, ben, bana, senin, siz
Ağacım: Sen ,bizimle, seni, biz
21.Etkinlik
İşaret zamiri, işaret sıfatı, işaret zamiri, işaret zamiri, işaret sıfatı, işaret zamiri, işaret sıfatı, işaret sıfatı
NOT: Sözcük, bir isimden önce gelip onu niteliyor ve belirtiyorsa  sıfat olur.
Sözcük, başka bir ismin yerine geçiyorsa zamir olur.

Sayfa 139

22.Etkinlik
Anahtar: birisi(basit), öteki(türemiş), hepsi (basit), şey(basit)
Yeter Gayri Yumma Gözün Kör Gibi: kimine(basit), birinin(basit), bir kısmı(birleşik)
23.Etkinlik

Zamir Olan Kelime
Yapısı

Birçoğu
Birleşik

Herkes
Basit

Kimileri
Basit

Hiçbiri
Birleşik

Bazıları
basit

24.Etkinlik

Sıfat
Zamir


x

xx

x


xx


x


x

25.Etkinlik
“ne” ve “kim” soru zamirleri kullanılmıştır. Bu soru zamirleri, okuyucunun da metne kendi yorumunu katması gibi bir esneklik kazandırmıştır.

Sayfa 140

26.Etkinlik
Şunlardan birini, onların arabası, bizim evimiz, benim annem, bunlardan hangisi
Zamirler, verilen cümlelerdeki kelime gruplarında isim tamlaması kurma işlevinde kullanılmıştır.
Anlama Yorumlama
2.
Kişi Zamirleri: bana ,bizim, onun, beni
İşaret Zamirleri: Bu, onu
Belgisiz Zamirler: Birisi, Öteki
Soru Zamirleri: Kime
3.

Sayfa 141

4.İşaret Sıfatı: O akşam bize gitmiştik.
İşaret Zamiri: O; ezilmiş, yıpranmıştı.
Kişi Zamiri: O, yarın annesine gidecek.
5.
Yalın Durum
Belirtme Durumu
Yönelme Durumu
Bulunma Durumu
Ayrılma Durumu

Bu
Bunu getir.
Buna bak.
Bunda var.
Bundan al.
Tekil
Şu
Şunu sorma.
Şuna kızdım.
Şunda iş yok.
Şundan getir.
O
Onu bilmem.
Ona getirdim.
Onda görmüş.
Ondan almıştım.
Bunlar
Bunları tanıyor.
Bunlara da dağıtın.
Bunlarda eksik çok.
Bunlardan kim sorumlu?
Çoğul
Şunlar
Şunları anlat.
Şunlara bakma.
Şunlarda çok iş var.
Şunlardan bize de al.
Onlar
Onları bize tanıt.
Onlara sen cevap ver.
Onlarda bunlar bulunmaz.
Onlardan bazıları kırıktı.

6.
Cümleler
Zamir Olan Sözcük
Zamirin Türü
Zamirin Yapısı

Birkaçı
Belgisiz
Birleşik

Onu
İşaret
Basit

Herkes
Belgisiz
Basit

Hepsini
Belgisiz
Basit

Birçoğunu
Belgisiz
Birleşik

O
Kişi
Basit

Kimse
Belgisiz
Basit

Buraya
İşaret
Basit

Ötekini
İşaret
Türemiş

Birkaçını
Belgisiz
Birleşik

Beni/nereye
Şahıs/soru
Basit/basit

Ben
Şahıs
Basit

Onlar
İşaret
Basit

Hiçbiri
Belgisiz
Birleşik

Sayfa 142-143

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

A)
DYDYD
B)yan ve mecaz, sanatsal, işaret, ek fiil, isim
C)
1)D
2)E
3)B
4)C
5)D
6)A
7)B
8)D
9)D
D)
1)Yazının olmadığı dönemlerde insanların duygu veya düşüncelerini iletmek için akılda kalıcılığı nedeniyle şiiri tercih ettikleri söylenebilir.
2)İnsanların duygularını güzel ve etkili bir biçimde ifade edebilmelerinin ilk basamağı yetenektir.

Sayfa 144

Destansı Anlatım, Fiil/Fiilimsi

Ön Hazırlık
-Destansı metinlerde olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.
Hazırlık
-“Destan yazmak” sözü başarılması güç işlerin üstesinden gelindiği durumları ifade etmek için kullanılır.
-Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış(savaş, göç, kıtlık …) toplumsal ve doğa olaylarının çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşturulmuş, değiştirilmiş uzun manzum eserlerdir.
-“git, yaz, bak, dur, kok” gibi kelimeler dilde bir hareketliliği, işi, oluşu karşılar.

Sayfa 145

2.Etkinlik
“İstanbul’un Fethi” adlı metinde tarihi olay Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşatması ve savaş sırasında yaşananlardır. Şiirdeki kişiler, kahraman kişiler olarak ifade edilmektedir.
3.Etkinlik
Işıkların oklar gibi fışkırması, bir pembe bulutun bağrının kanaması, gök kubbenin velvelerle dolması, toprağın altındaki volkanın tutuşması

Sayfa 146

4.Etkinlik
İstanbul’un Fethi ve Şu Çılgın Türkler adlı metinlerde tarihi olay ve kişiler, okuyanın kahramanlık duygularını kabartacak ve bu anlamda okuyanı duygulandıracak şekilde aktarılmıştır.

Sayfa 147

5.Etkinlik

Nesnellik-Öznellik
Sözcüklerin Mecaz- Gerçek Olma Durumu
Okuyucu Üzerinde Bıraktığı Etki
Gerçeklik
İstanbul’un Fethi
Öznel
Mecaz
Duyguları harekete geçiren
Olay gerçek, anlatım sanatsal
Şu Çılgın Türkler
Öznel
Gerçek
Duyguları harekete geçiren
Gerçeklikle ilintili
Malazgirt Meydan Savaşı
Nesnel
Gerçek
Bilgi veren bir üslup
Gerçeklikle ilintili

6.Etkinlik
Şiir, roman, hikaye, tiyatro türlerinde destansı anlatım kullanılır.
7.Etkinlik
Destansı anlatım, tarihi konular ve kahramanlık konularının anlatımında kullanılır.

Sayfa 148

8.Etkinlik
“Hayat Ağacı” adlı metinde; Dünya’nın sekiz köşeli olması, ağacın kütüğünün son gümüş olması, suyun renginin altın gibi parlaması gibi olağanüstü özellikleri sıralayabiliriz.
9.Etkinlik
Olağanüstü kişiler ve olaylar anlatılır.
Fiillerle anlatım ön plandadır.
Tarihi konular ve kahramanlık işlenir.
Kelimeler mecaz ve yan anlamda kullanılabilir.
Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.
10.Etkinlik
Hayat Ağacı adlı metin, destansı anlatımla oluşturulmuş diğer metinlerde olduğu gibi olağanüstü nitelikler taşımaktadır. Ancak  “Hayat Ağacı” metni okuduğumuz diğer metinlere göre masalsı bir özellik taşımaktadır.
11.Etkinlik
Atlandılar, hareket ettiler, geldiler, anlaşılıyordu, indiler, savunulur, geliyordu, tut, emir verdi, savunacaksın, tamamlayamadı
Fiil türü sözcüklerin kullanılması iş, oluş, durum anlamlı yargıların ifadesi için gereklidir.
12.Etkinlik
Haber Kipleri
Dilek Kipleri
Şimdiki Zaman
Geniş Zaman
Gelecek Zaman
Görülen Geçmiş Zaman
Öğrenilen Geçmiş Zaman
Dilek-Şart kipi
İstek Kipi
Gereklilik Kipi
Emir Kipi
Saklıyorum
Gideriz
Bekleyecekler
Baktık
Söylemiş
Üzülse
Gezelim
Bilmeliyiz
tutuşsun

13.Etkinlik
Yanıyor, delinmiş, iner
14.Etkinlik
Gördüm-  m,  1.Tekil Şahıs Eki
 yıkansın –sın,  3. Tekil Şahıs Eki
 uyu -  2.Tekil Şahıs Eki
15.Etkinlik
Dizeler
Bildirdikleri Anlamlara Göre Fiiller
Kılış Filleri
Oluş Fiilleri
Durum Fiilleri
Yanıyor


X
Duruyor


X
Koşar


X
Bekler


X
Tutuşur

X

Gördüm
X


Dikmiş
XSayfa 149

16.Etkinlik
Fiilimsilerden isim-fiiller ve sıfat- fiiller, tıpkı isim ve sıfatlarda olduğu gibi kendilerinden sonraki isimlerle isim ve sıfat tamlamaları kurar.

İsim- Fiil
Sıfat- Fiil
Zarf- Fiil
Malazgirt Meydan Savaşı
Durdur-mak
Düzenle-dik-leri
İstey-en
İlerle-diğ-ini
Al-an
Çık-ıp
Yak-ıp
Yık-arak
Ayrıl-arak
Hayat Ağacı

İçebil-en
Yaratıl-ınca
Elde ed-ip
Al-ınca
Kan-ıp
Ulaş-ıp

Sayfa 150

17.Etkinlik
Ek Alarak Yüklem Olan İsimler: değildir, muzafferdi, kandı, vardı, dimdik, ferman, gürdü
Birleşik Zamanlı Fiiller: kucaklardı, sarardı, inlerdi, çağlardı, parlardı
Ek Fiiller ya isimlere gelerek ya da fiil yüklemlerine gelerek birleşik zamanlı fiil yapma amacıyla kullanılırlar.
18. Etkinlik
Yürüdüm  miş’li geçmiş zaman olması gerekirdi
Hep görüyorum    geniş zamanda olması gerekirdi.

Sayfa 151

Anlama Yorumlama
2.
Ek Fiil Alan Sözcükler
Ek Fiil Görevi
Mesafedeydik
İsmi yüklem yapmış
Yoldu
İsmi yüklem yapmış
İbaretti
İsmi yüklem yapmış
Yıllarındaydık
İsmi yüklem yapmış
Yaşamıyorduk
Birleşik zamanlı fiil yapmış
Bırakmıştım
Birleşik zamanlı fiil yapmış
Gibiydim
İsmi yüklem yapmış
İzlemekteydi
İsmi yüklem yapmış

3.
Basit Çekimli Fiiller
Birleşik Çekimli Fiiller

Hikaye(2.Tekil Şahıs)
Rivayet(2.Çoğul Şahıs)
Şart(1.Çoğul Şahıs)
Söylüyorum
Söylüyordun
Söylüyormuşsunuz
Söylüyorsak
Gideceğiz
Gidecektin
Gidecekmişsiniz
Gideceksek
Sevmişsin
Sevmiştin
Sevmişmişsiniz
Sevmişsek
Anlatırız
Anlatırdın
Anlatırmışsınız
Anlatırsak
Başlamış
Başlamıştın
Başlamışmışsınız
Başlamışsak
Çalışmalısın
Çalışmalıydın
Çalışmalıymışsınız
Çalışmalıysak
Geleyim
Geleydin
Geleymişsiniz
-
Görmezsiniz
Görmezdin
Görmezmişsiniz
Görmezsek
Kalmazmısınız
Kalmazdın
Kalmazmışsınız
Kalmazsak
Bekle
Bekleyeydin
Bekleyeymişsiniz
-
Vereyim
Vereydin
Vereymişsiniz
-
Okuyorlar
Okuyordun
Okuyormuşsunuz
Okuyorsak
Toplamışsın
Toplamıştın
Toplamışmışsınız
toplamışsak

4.
Cümleler
Fiilimsinin Türü
Görünce
Zarf- fiil
Kaytarmadan
Zarf- fiil
Dinlenmeden, çalışmak
Zarf-fiil, isim-fiil
Attığı
Sıfat-fiil
Kurumuş
Sıfat-fiil
Düşe kalka
Zarf-fiil
Bulup
Zarf-fiil
Gidiş geliş
İsim-fiil
Giden
Sıfat-fiil
Gelmedik, takılmadık
Sıfat-fiil
Koşarak
Sıfat fiil/zarf fiil

Sayfa 152-153

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDD
B)mecaz, zarf-fiil, roman-hikaye-tiyatro-şiir, baktırmazsanız
C)
1)A
2)A
3)C
4)B
5)B
6)E
7)D
8)A
D)
1)Doğal Destanlar: Yazarı belli değildir, sözlü destan ürünüdür. Eski dönemler ya da ilkel dönemler yer alır, Olağanüstü kahramanlara ve olaylara sıkça yer verilir.
Yapma Destanlar: Yazarı bellidir, yazılı destan ürünüdür, yakın zamanda yaşanmış olaylar ele alınır, olağanüstü olaylara ve kahramanlara az yer verilir.
2)Destansı anlatım; bir milleti derinden etkileyen olaylar veya kahramanların anlatımına konu olabilir.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar