YEDİ MEŞALECİLER ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

reklamlar


Yedi Meşalenin Özellikleri
-          Meşale dergisi etrafında toplanan bu yedi genç şair, Cumhuriyet döneminin ilk topluluğunu oluşturdular.
-          Baş Hececiler’in sanat anlayışlarını gerçekçilikten uzak görmüşler, sanatta yenilik yapmak gerektiğini savunmuşlardır.
-          Canlılık, samimiyet, süreklilik yenilik yapmak gerektiğini savunmuşlardır.
-          Pek çok türde vermişler ama somut eserler ortaya koyamamışlardır.
-          Yedi Meşaleciler sanat aşkını her şeyden üstün tutmuşlardır. Özgün sanat ürünleri verebilmek için taklitten kaçınmışlardır.
-          Olaylara gerçekçi yaklaşmak istemişler; eserlerinde edebi sanattan uzak durmuşlardır.
-           Yedi Meşalecilerin şiirlerinde izlenimci bir ressam izini görmek mümkündür.
-          Son dönemlerinde, sanat akımlarından etkilenmişler; bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İçlerinde Ziya Osman Saba, şiir yazmayı sürdürmüş
tür. Kenan Hulusi hikâye yazmaya başlamıştır.


Sanatçılar: Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray.

YEDİ MEŞALECİLERİ CeZVeSi YaMuK diye aklımızda kolayca tutabiliriz...

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.