SPONSORLU BAĞLANTI

2013-2014 EKOYAY 12.SINIF DİL VE ANLATIM 10-23.SAYFA CEVAPLARI

Written By edebiyat fatihi on 17 Eyl 2013 | 17.9.13
2013-2014 EKOYAY 12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Ders Kitabı Cevapları

 Sanat Metinlerinin Ayırıcı özellikleri- 
Sayfa 10-23 Arası

1. ÜNİTE- SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ
ÖN HAZIRLIK
1. Sanatın insan yaşamındaki etkisini araştırınız. 
Sanat kişinin duyan,düşünen ve üreten biri olmasını kolaylaştırır.
Sanat kişinin özgüvenin gelişmesine, yeteneklerini keşfetmesine fayda sağlar...
Sanat kişiyi egodan arındırıp toplum ve insanlığı da düşünen bir birey olmasına yardım eder.
Sanat  duygusal arınmaya teşvik eder.
Somut bir ödülün yaratılması güveni arttırır ve kişisel değer hissini besler.
2. Gezi yasızı, anı, makale, deneme, köşe yazısı, fabl, hikaye, roman, eleştiri türlerinde yazılmış metinler bularak bu metinleri okuyunuz. beğendiğiniz metinleri sınıfa getiriniz.
gezi yazısı örnekleri için tıklayınız
anı yazıları için tıklayınız

3. Edebi gerçeklik kavramını araştırınız.
c... Yazar içinde yaşadığı gerçekten yola çıkarak eserini oluşturur. Ancak yaşanan doğal gerçeklik olduğu gibi değil, edebiyatın kuralları içinde esere yansır. Yani sanatçı doğal gerçekliği konu olarak ele alıp yeni bir gerçeklik içinde tekrar şekillendirir, kurgular; buna edebi gerçeklik denir.
Bir edebî eserin temel özelliklerinden biri de sanatçının, eserinde meydana getirdiği dünyadır. Edebî eserde dış dünya, insan ve insana özgü özellikler kurmaca yoluyla dile getirilir. Bununla birlikte edebî eserlerde oluşturulan bu dünya tamamen hayalî değildir. Yani dış dünya dediğimiz gerçek dünya ile bağlantılıdır. Fakat gerçeğin tıpatıp aynısı da değildir.
4. Namık Kemal'in " Vatan yahut Silistre" adlı eserinin temasını ve konusunu araştırınız.
Konu
Olaylar 1853 yılında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında başlayan Kırım Savaşı'nda gönüllü olarak orduya katılan İslam Bey ile onun peşinden Silistre’ye giden Zekiye adlı genç kızın aşkı etrafında gelişir. Silistre Kalesi, 15 Mayıs 1854’te Rus ordusu tarafından kuşatılmıştır. İmparatorluğun her yerinden gelen gönüllüler kaleyi savunmaktadır. Zekiye, erkek giysileri giyip Adem ismi ile gönüllülerin arasına karışır. İslam Bey yaralandığında ona bakar. İslam Bey, yaralı olmasına rağmen yanında Zekiye ile birlikte düşman cephanesini ateşlemeye gider. Kuşatma, haftalar boyu süren yoğun saldırılardan sonra Müslüman askerlerin kahramanca direnişi sayesinde kaldırılır. Döndüklerinde kuşatmanın kaldırıldığını gören Zekiye ile İslam Bey bu mutluluk içinde yapılan düğünle evlenir.
Tema: Vatan sevgisi
HAZIRLIK
1. ...................................
2. ..................
3.Saantın amacı öğreticilik değildir, estetik zevk kazandırmadır. sanat metni öncelikli olarak estetik zevk uyandırma amaçlı olmalı, eğiticilik yönü ikinci planda olmalıdır.
4. Sanat için, insana özgü duyguların, düşüncelerin türlü araç ve gerçlerle anlatımı, dışa vurumudur diyebiliriz. Güzellikler sanatla yaratılır. Yaşamı yüceltmek, daha anlamlı kılmak sanatla olanaklıdır. Sanat insana yaşamının her kesiminde güç ve zevk verebilir.
Sanat, "insandaki estetik yanın irdelenmesi, algılanması, duyumsanması, sorgulanması ve insan nesne arasındaki güzele varma çabasıdır" biçiminde tanımlanabilir. Sanat toplumsal değişmeleri kolaylaştırır; bireylerin anlama, düşünme, algılama, yetilerini açık tutar, duygusal yanlarını harekete geçirir. Sanat aynı zamanda evrensel bir dildir.
SAYFA 12 İNCELEME
ETKİNLİK1

C.1 Her üç metinde sanat yapmak amacı ile yazılmış metinlerdir.
ETKİNLİK2......................
ETKİNLİK 3. Nikbinlik adlı şiirin teması: umut; Mesut Ninni adlı şiirin teması: Çocukluk günlerine duyulan özlem; Serenad adlı şiirin teması: Aşk
ETKİNLİK4. Nikbinlik adlı şiir modern şiir geleneğine göre, Mesut Ninni, biçim olarak divan edebiyatı beyit geleneği muhteva olarak modern şiir geleneiğine göre, Serenad adlı şiir Halk edebiyatı şiir geleneğine göre yazılmış.
etkinlik5. her şiir okuyan kişiye göre değişik anlamlar kazanabilir. bunda okuyanın ruh hali , bilgi birikimi, sanat anlayışı, yaşam biçimi etkili olur.
ETKİNLİK 6. Nikbinlik adlı şiirin teması: umut; Mesut Ninni adlı şiirin teması: Çocukluk günlerine duyulan özlem; Serenad adlı şiirin teması: Aşk. üç metnin iletisi de açık değildir. sanat metinleri sezdirme yoluyla mesaj iletir.
ETKİNLİK 7. Nikbinlik adlı şiir yazıldığı dmnemin zihniyetini yansıtmaktadır. bu şiirde toplumsal gerçekçi şiir anlayışının yansımalarıonı görüyoruz. şiir hem biçim hem muhteva olarak toplumsal gerçekçi şiir anlayışını yansıtmaktadır.
ETKİNLİK 8. üç şiirde de dil sanatsal(şiirsel) işlevde kullanılmıştır.
ETKİNLİK 9. Her şiir insanı konu edinir. var olan yaşamdan izler taşır fakat bu günlük hayatta yaşanan gerçeklikle birebir aynı değildir. şiirsel gerçeklik kurgudur.
ETKİNLİK 10. Coşku ve Heyecana Bağlı AnlatımIN Özellikleri
A.Lirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev" de kullanılır.
B.Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir roman hikâye tiyatro türlerinde kullanılır.
C.Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.
D. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
E.Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.
ETKİNLİK 11. Zaman adlı metnin göndergesi zaman kavramı konusunda insanı düşündürmek. Felsefi metinlerin yazılış amacı ise düşündürmektir. metnin yazılış amacı ile göndergesi arasında bir ilişki vardır. düşünce yazılarında ileti daha açık bir şekilde ortaya konur. Şiirlerde ise ileti açıkça verilmemiştir.
ETKİNLİK12. Birinci paragraf giriş bölümü, ikinci paragraftan son paragrafa kadar olan kısım gelişme, son paragraf da sonuç paragrafıdır.
ETKİNLİK 13. Zaman adlı metinde dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. bu metinde sözcükler daha çok gerçek ve yan anlamıyla kullanılmıştır. dilin şiirsel işlevinde ise sözcükler daha çok mecaz anlamlarıyla kullanılır.
sayfa16-17-18,
14. etkinlik: HARİKA ÇOCUK
Giriş: Yazarın birhanda çalışan arkadaşını ziyarete gitmesi ve orada bir çocukla karşılaşması.
Gelişme: Yazarla çocuk arasında geçen konuşmalar.Çocuğun torna tesviye işimnde çaılşması.
Sonuç: Ustanın gelmesi yle çocuğun işine dönmesi, yazarın camın arkasından onu seyretmesi
Kişiler: Ayhan(çocuk), Yazar, yazarın arkadaşı. Ateş Ali.
Yer: Sefer tasına benzeyen bir handa küçük bir matbaa atölyesi.
Zaman: Bir gündüz vakti, tam belli değil.
Anlatıcı: Yazarın kendisi.
Yazarın bakış açısı: Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmış. I. tekil şahıs anlatım var.
Olay örgüsü:
* Yazarın arkadaşını ziyarete gitmesi.
* Büyükçe bir tahta sandığın içinde domates ekmek yiyen çocuğu görmesi.
*Çocuğun ona kimi aradığını sorması.
* Yazarla çocuk arasında geçen konuşmalar.
* Çocuğun annesini ve babsını kaybedişini anlatması.
* çocuğun kaptan olmak istediğini anlatması.
* Çocuğun Ateş Ali arkadaşlıklarını anlatması.
* Çocukla yazarın değişik konulardan konuşmaları
* Ustanın gelmesi
* Çocuğun işinin başına gitmesi.
Çatışma. Oyun oynaması gereken çocukların çalışmaları.
Tema: Küçük yaşta ailesini geçindirmek zorunda olan çocukların dramı
Etkinlik 15: Harika Çocuk sanat yapmak amacıyla yazılmış bir metindir. zaman adlı metin ise düşündürmek amacıyla yazılmıştır.
Etkinlik 16. Küçük yaşta ailesini geçindirmek zorunda olan çocukların dramı. bu ileti doğrudan değil sezdirme yoluyla verilmiştir. sanat metinlerinde ileti doğrudan değil sezdirme yoluyla okuyucuya ulaştırılır.
Etkinlik17: Sanat metinlerinde amaç okuyucuda estetik zevk ve heyecan uyandırmadır. diğer metinlerde ise bilgilendirmek, öğretmek amaçlanır.
Etkinlik 18:Harika Çocuk adlı metinde insana özgü gerçeklik edebiyatın kurmacası içinde ele alınarak yeniden kurgulanmış ve okuyucuya sunulmuştur.
Etkinlik 19: Harika Çocuk adlı metin yaşanılan dönemin zihniyetini yansıtmaktadır. eserin yazıldıuğı dönemde küçük yaşta çok zor işlerde çalışmak zorunda kalan çocukların varlığından bahsedilir. bu Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı geleneğinin özelliklerini yansıtır.
Etkinlik 20: Metninn yazıldığı dönemde ekenomik sıkıntıların olduğu, küçük yaşta çocukların ağır işlerde çalıştığı, matbaa gibi, modern makinaların kullanıldığını öğreniyoruz.
Etkinlik 21. Harika çocuk adlı metinde anlatıcı yazarın kendisidir. buna kahraman anlatıcı denir. Yzar olayın içindedir. Zaman adlı metinde ise anlatıcı oalyın içinde değildir. daha çok düşünceler üzerinde yoğunlaşılmıştır. şahıs ön planda değildir. Harika Çocuk adlı metinde dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.
Etkinlik 22.
1) öğretici metin
- bilgi vermek amacıyla yazılır.
- kesinlik vardır.
- uslüp kaygısı yoktur.
- açıklayıcı, tamamlayıcı gibi anlatım türleri kullanılır.
- söz sanatları kullanılmaz.
- dil göndergesel işlevindedir.
2) sanatsal metin
- estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılır.
- kesinlik yoktur.
- öznel bir bilgidir.
- uslüp kaygısı vardır.
- betimleyici ve öyküleyici gibi anlatım türleri vardır.
- söz sanatları kullanılır.
- dil sanatsal işlevindedir.


sayfa21. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
A: Aşağıdak,i cümlelerin sonuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
Y
D
Y
D
D
D
B.: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
* Sanat metinleri temel ifede şekilleri bakımından anlatmaya bağlı, göstermeye bağlı ve coşku ve heyecana bağlı metinler olmak üzere üçe ayrılır.
* Sanat metinlerinde dil sanatsal işleviyle kullanılır.
* Güzel sanatlar kullandıkları malzemeye göre görsel , işitsel ve dramatik sanatlar şeklinde gruplandırılır.
* Anlatmaya bağlı metinlerin yapısını oluşturan ögeler. olayörgüsü , zaman, mekan ve kişilerdir.
* Şiirin yapısını anlam ve biçim kaynaşmasından oluşan birimler oluşturur.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız:
1. E ölçü
2. A (BİR İLETİNİN OLMASI)
3. E okur, okuduğu metne eleştirel gözle bakmalıdır.
4. A. betimleme ( fakat aynı zamanda öyküleyici analtımda vardır)

. Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Altı çizili cümlede var olan gerçeklik ile kurmaca gerçekliğin aynı olmadığını, okurun eseri okurken gerçek dünyadan kendini soyutladığı vurgulanmıştır.
2. sanatın toplum hayatı açısından önemi
Sanat için, insana özgü duyguların, düşüncelerin türlü araç ve gerçlerle anlatımı, dışa vurumudur diyebiliriz. Güzellikler sanatla yaratılır. Yaşamı yüceltmek, daha anlamlı kılmak sanatla olanaklıdır. Sanat insana yaşamının her kesiminde güç ve zevk verebilir.

Sanat, "insandaki estetik yanın irdelenmesi, algılanması, duyumsanması, sorgulanması ve insan nesne arasındaki güzele varma çabasıdır" biçiminde tanımlanabilir. Sanat toplumsal değişmeleri kolaylaştırır; bireylerin anlama, düşünme, algılama, yetilerini açık tutar, duygusal yanlarını harekete geçirir. Sanat aynı zamanda evrensel bir dildir.

Çağımızın sınırsız ve hızlı değişkenliğine, sonsuz istek ve beklentilerine, gerek ayak uydurabilmek, gerek onda olumsuz bulduğumuz yönelme ve olgulara karşı gereken savaşımı verebilmek için, çok yönlü, çok boyutlu vé demokratik düşünmeyi öğrenmek gerekir. Doğru toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek, yetişen kuşaklara bu değerleri kazandırabilmek, öğretebilmek ve her yeni kuşağın bir öncekini aşması gerektiğini kavratabilmek için her türlü eğitim ve öğretim yönteminin yeniden ele alınması gereklidir. Bu yeni yöntemler çok yönlü, çok boyutlu, sürekli yenilikler içeren ve yaratıcılığı destekleyen yöntemler olmalıdır. Böyle olunca sanat eğitiminin de eh geniş, en zengin kapsamıyla bu yeni anlayış içerisinde yer alması gerekir

SAYFA 23.
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A: Aşağıdak,i cümlelerin sonuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
Y
D
D
Y

B.: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
* Sanat metinlerinin amacı insanda estetik zevk ve heyecan uyandırmadır.
* Sanat metinlerinde sözcükler çoğunlukla mecaz anlamda kullanılır.
* Masal, hikaye, roman anlatmaya bağlı sanat metinleri içinde yer alır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız:
1. C. Sanat metinleri öğretmeyi amaçlar.
2.E . Nesnel anlatım kullandığı.
3. C . Betimleme
4. B. öyküleme
5. A. Açıklık
REKLAM
Paylaşmak İsterseniz :
SON YAZILARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN TWİTTER'DA TAKİP EDİN

+ yorum + 66 yorum

Adsız
18 Eyl 2013 21:00:00

cok sagolun emeginiz emanetimizdir :)))

Adsız
19 Eyl 2013 15:29:00

allah razı olsun çoğu sitede bulamadım bu cevapları kopyala yapıştır yapmıtorum hepsini anlattım ookuldada anlatıcam inşaallah çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook teşekkürler

Adsız
19 Eyl 2013 18:16:00

çok teşekürler ederim :D

Adsız
19 Eyl 2013 18:21:00

ALLAH razı olsun .

Adsız
19 Eyl 2013 18:41:00

allah razı olsun büyük bir yükten kurtardınız beni :)))9

Adsız
19 Eyl 2013 19:47:00

Çok teşekkürler son anda buldum :D

Adsız
19 Eyl 2013 22:23:00

çok yardımcı oldunuz ya tşkkürler...

Adsız
20 Eyl 2013 23:16:00

allah razı olsun devamı ne zaman

Adsız
21 Eyl 2013 11:03:00

lütfen diger sayfaları da yükleyin.teşekürler

Adsız
21 Eyl 2013 11:17:00

devamınıda bekliyoruz gerçekten çok yardımcı oldunuz teşekkürler :)

Adsız
21 Eyl 2013 14:12:00

sayfa 19 vatan yahut silistre yok ya :/

Adsız
21 Eyl 2013 17:40:00

sağolun :)

Adsız
22 Eyl 2013 00:56:00

çok sağ olun devamını da bekliyoruz.

Adsız
22 Eyl 2013 19:24:00

@Adsız

Adsız
22 Eyl 2013 19:25:00

Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun

Adsız
23 Eyl 2013 20:05:00

çok teşekkürleeeerrrr devamını da bekliyoruz .........

Adsız
23 Eyl 2013 20:12:00

2,ünitenin cevaplarınıda girerseniz sevinirim

Adsız
23 Eyl 2013 20:20:00

çok sağolun ya :)

Adsız
23 Eyl 2013 20:20:00

diğer sayfayıda bekliyorum şimdiden teeşkkürler.

Adsız
23 Eyl 2013 21:02:00

dewamını bekliyoruz ama :D

Adsız
23 Eyl 2013 22:25:00

1 numara bir site

23 Eyl 2013 22:36:00

@Adsızçok teşekkür ederiz iltifatınıza :))

23 Eyl 2013 22:37:00

@Adsıztabii ki ,takibe devam lütfen :))

Adsız
24 Eyl 2013 20:19:00

ne 1 i ? 10 numara bu site ;)

Adsız
24 Eyl 2013 22:45:00

lütfen 23-44 sayfaları arasını cevaplarını yayınlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler :)

Adsız
25 Eyl 2013 14:04:00

Ellerine harcadığın emeğe sağlık :)

Adsız
25 Eyl 2013 22:52:00

Öncelikle emeğinize sağlık.
Sonra bir düzeltme önerisi:
21. sayfa, C'nin 2. sorusu doğru cevap "A" seçeneği ( Bir iletisinin olması) olması gerekmez mi?

25 Eyl 2013 22:58:00

@AdsızÇOK HAKLISINIZ, UYARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER, DOĞRU CEVAP A ŞIKKI(BİR İLETİNİN OLMASI" OLACAKTI.BU DURUM YAZININ ALINTI OLMASINDAN KAYNAKLANDI,DÜZELTİR ÖZÜR DİLERİZ...

Adsız
26 Eyl 2013 19:24:00

Çok teşekkürlerr... :)

Adsız
26 Eyl 2013 20:34:00

vatan yahut silistre yok ayrıca 2. üniteyide ekleyin lütfennn...

Adsız
26 Eyl 2013 20:59:00

ne olur diğer sayfalarında cevaplarını yazın eğer bize yazdırırlarsa bende paylaşıcam sizlerle

Adsız
27 Eyl 2013 04:03:00

bu cevaplar için teşekkürle ve 2. ünite lütfen...

29 Eyl 2013 19:21:00

bu cevaplar için teşekkürler ve 2. ünite lütfen...

29 Eyl 2013 22:32:00

teşekkürler

29 Eyl 2013 22:33:00

teşekkürler...

Adsız
30 Eyl 2013 21:02:00

yaaaaaaaaaaa saolun ya :D

Adsız
1 Eki 2013 17:31:00

Süpersiniz.Fatihler hep süper olur.............

Adsız
1 Eki 2013 18:33:00

2.ünite sanatsal metinleri yayınlaya bilirmisiniz rica etsem

Adsız
1 Eki 2013 18:39:00

rica etsem sayfa 24 ten itibarende yayınlayabilirmisiniz

Adsız
4 Eki 2013 14:42:00

12.sınıf dil ve anlatım 2.üniteyi yayınlaya bilirmisiniz rica etsem

Adsız
5 Eki 2013 17:55:00

9. sınıf dil ve anlatım cevaplarını nasıl bulabilirim lütfen yardımcı olun :(

Adsız
6 Eki 2013 12:13:00

devamı ne zaman gelir

Adsız
6 Eki 2013 12:29:00

tsk

Adsız
6 Eki 2013 18:30:00

Çok teşekkürler. 2. ünite ne zaman yayınlanır acaba ?

Adsız
6 Eki 2013 21:20:00

Beni ödev derdinden kurtardiniz seneye universiteye gidicem hala odev veriyolar cok sagoluun :))

Adsız
7 Eki 2013 20:02:00

diğer sayfaların cevapları ne zaman ?

Adsız
7 Eki 2013 20:04:00

biz bu sayfaları çok tan geçtik sanat metinlerinin ortasındayız rica etsem diğer sayfalrıda yayınlar mısınız?

Adsız
7 Eki 2013 20:31:00

cevabınızı bekliyoruz?

Adsız
14 Eki 2013 23:00:00

dalga mı geçiyorsunuz anlamadık diğer sayfaları neden yayın yapmıyorsunuz ?

Adsız
18 Eki 2013 16:40:00

diğer sayfalarıda yayınlarsanız çok iyi olur

19 Eki 2013 08:22:00

abi sayfa 33 e kadar cevaplasanız hmen biz 31.sayfadayız saygılar

Adsız
19 Eki 2013 17:06:00

yaa 35 ile 45 arası ne zamaanaa cevaplanırrrr çokk acilllllllll konu anlaatacağım yardmcı olunn lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Adsız
20 Eki 2013 14:44:00

35 45 cevaplasanız iyi olur lütfen

Adsız
20 Eki 2013 19:48:00

Devamı gelecekmi

Adsız
20 Eki 2013 20:00:00

admin paylaşımlar için sağol fakat biz biraz daha hızlı gidiyoruz bu paylaşımlarının şuan için bi önemi yok biraz daha seri paylaşımlarda bulunursan seviniriz.

Adsız
23 Eki 2013 19:20:00

35 45 cevaplasanız iyi olur lütfen...

Adsız
31 Eki 2013 14:03:00

ne cakalız :D

Adsız
6 Kas 2013 19:48:00

12.sinif ekoyay yay. cevaplarinin devamini bekliyoruz simdiden cok tesekkurler

6 Kas 2013 20:27:00

2.ünite cevaplarını verirmisiniz lütfen...

Adsız
11 Kas 2013 20:20:00

çok teşekkür edrim :)

Adsız
17 Kas 2013 18:31:00

sağol

Adsız
3 Ara 2013 14:13:00

sagolun

Adsız
16 Ara 2013 20:27:00

ALLAH RAZI OLSUN

Adsız
26 Ara 2013 20:15:00

182-210 arsı ltfeen acl

Adsız
11 Oca 2014 17:08:00

12.sınıf dil ve anlatım 122-123-124 ve 125.sayfalar lazım acil lütfen

Yorum Gönder

Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica