7 Mar 2013

FECR-İ ATİ UYGULAMA

Reklamlar
FECR-İ ATİ EDEBİYATI (1909-1912)
1.   Edebiyatımızda ilk edebi beyannameyi yayımlayan topluluk.............. topluluğudur.
2.   Fecr-i Ati edebiyatı...................... edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

3.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları "Sanat...... ve............ dir" görüşüne bağlı kalmışlardır.
4.   "Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır."düşüncesinde olan       sanatçıları bu düşüncelerini uygulamada başarılı olamamışlardır.
5.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları.................... a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir saha­sında onların özelliklerini devam ettirdiler.
FECR-İ ATİ ŞİİRİ
1.   Fecr-i Ati sanatçılarının başlıca konuları...... ve............ dır.
2.   Fecr-i Ati sanatçılarının.......... tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir.
3.   Fecr-i Ati dil bakımından..................... edebiyatının devamıdır.
4.   Fecr-i Ati sanatçıları Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla dolu,........... dilinden uzak
bir şiir dili meydana getirmişlerdir.
5.   Şiirde.............. veznini kullanan Fecr-i Aticilerin dili ağırdır.
6.   Servet-i Fünuncuların kullandığı........ müstezat nazım şeklini Fecr-i Ati sanatçıları geliştirmişlerdir.
7.   Fecr-i Ati şiirinde …………. ve ……………akımlarının etkisi vardır.
8.   Fecr-i Ati sanatçıları hikâye ve romanda, tiyatroda……………örnek almışlardır.
9.   Fecr-i Aticiler........... ile yakından ilgilenmişler ancak sade dille başarılı eserler oluşturamamışlardır.


FECR-İ ATİ SANATÇILARI
1.   Fecr-i Ati topluluğunun en büyük şairi....... dir.
2.   Ahmet Haşim şiirlerini.......... için sanat görüşüyle yazmıştır.
3.   İlk şiirlerini Çocuk Bahçesi dergisinde yayınlayan Tahsin Nahid'in Sanatkâr ve……….adındaki oyun­ları sahnelenmiş ama basılmamıştır.
4.   Sembolizmin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi olarak................ sayılabilir.
5.   Ahmet Haşim'e göre şiir.......... için, nesir ise anlaşılmak için yazılır.
6.   Ahmet Haşim şiirin asla.......... ya çevrilemeyeceğini savunmuştur.
7... ……………….Ahmet Haşim'in gezi yazısı türündeki eseridir.
8.   Hayale önem veren Ahmet Haşim'in şiirlerinde..... sorunlar yer almaz.
9.   Ahmet Haşim............ ölçüsünü hiç kullanmamış, tüm şiirlerini.... ölçüsüyle yazmıştır.
10. Şiirde müzikaliteye önem veren...................... şiirin sözden çok müziğe yakın bir dil olduğunu
söyler.
11.   Hicranlar, Jöntürk, Kösem Sultan, Firar............. in oyunlarıdır.
12. ……………..şiirle ilgili görüşlerini Piyale isimli kitabının önsözünde "Şiir Hakkında Bazı Mülaha­zalar" başlığıyla ortaya koymuştur.
13.  Tahsin Nahid şiirlerini.................. adıyla bir araya getirmiştir.
14. Ahmet Haşim'in dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü…………..bir dildir. 1921'den sonraki şiirle­rinde daha…………………bir dil kullanmıştır.
15.   Ben Başka, Kırık Mahfaza adlı.. türündeki eserleri Şehabettin Süleyman yazmıştır.
16.   Merdiven şiiri.................... in en ünlü şiirlerinden biridir.
17. Ahmet Haşim'in Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan adlı eserlerindeki kimi yazılar, edebiyatımızın ilk   örnekleri sayılabilir.
18.   Şahabettin Süleyman'ın edebiyat bilgilerine yer verdiği............ isimli eseri vardır.
19.   Ahmet Haşim şiirlerini.................. ve............ adlı eserlerde toplamıştır.
FECR-I ATİ EDEBİYATI (1909-1912) CEVAPLARI
1.   Edebiyatımızda ilk edebi beyannameyi yayımlayan topluluk Fecr-i Âtitopluluğudur.
2.   Fecr-i Ati edebiyatı Servet-i Fünûn edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
3.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları "Sanat şahsi ve muhteremdir" görüşüne bağlı kalmışlardır.
4.   "Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır."düşüncesinde olan Fecr-i Âti sanatçıları bu düşüncelerini uygulamada başarılı olamamışlardır.
5.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları Servet-i Fünun’a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir saha­sında onların özelliklerini devam ettirmişlerdir.
FECR-İ ATİ ŞİİRİ
1.   Fecr-i Ati sanatçılarının başlıca konuları aşk ve doğadır.
2.   Fecr-i Ati sanatçılarının tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir.
3.   Fecr-i Ati dil bakımından Servet-i Fünûn edebiyatının devamıdır.
4.   Fecr-i Ati sanatçıları Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla dolu,konuşma dilinden uzak bir şiir dili meydana getirmişlerdir.
5.   Şiirde aruz veznini kullanan Fecr-i Aticilerin dili ağırdır.
6.   Servet-i Fünuncuların kullandığı serbest müstezat nazım şeklini Fecr-i Ati sanatçıları geliştirmişlerdir.
7.   Fecr-i Ati şiirinde sembolizm ve empresyonizm akımlarının etkisi vardır.
8.   Fecr-i Ati sanatçıları hikâye ve romanda Maupassant’ı, tiyatroda H. İbsen’i örnek almışlardır.
9.   Fecr-i Aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişler ancak sade dille başarılı eserler oluşturamamışlardır.
FECR-İ ATİ SANATÇILARI
1.   Fecr-i Ati topluluğunun en büyük şairi Ahmet Haşim’dir.
2.   Ahmet Haşim şiirlerini sanat için sanat görüşüyle yazmıştır.
3.   İlk şiirlerini Çocuk Bahçesi dergisinde yayınlayan Tahsin Nahid'in Sanatkâr ve Talak adındaki oyun­ları sahnelenmiş ama basılmamıştır.
4.   Sembolizmin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi olarak Ahmet Haşimsayılabilir.
5.   Ahmet Haşim'e göre şiir duyulmak için, nesir ise anlaşılmak için yazılır.
6.   Ahmet Haşim şiirin asla düzyazıya çevrilemeyeceğini savunmuştur.
7... Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Haşim'in gezi yazısı türündeki eseridir.
8.   Hayale önem veren Ahmet Haşim'in şiirlerinde toplumsal sorunlar yer almaz.
9.   Ahmet Haşim hece ölçüsünü hiç kullanmamış, tüm şiirlerini aruzölçüsüyle yazmıştır.
10. Şiirde müzikaliteye önem veren Ahmet Haşim, şiirin sözden çok müziğe yakın bir dil olduğunu söyler.
11.   Hicranlar, Jöntürk, Kösem Sultan, Firar Tahsin Nahid’in oyunlarıdır.
12  Ahmet Haşim, şiirle ilgili görüşlerini Piyale isimli kitabının önsözünde "Şiir Hakkında Bazı Mülaha­zalar" başlığıyla ortaya koymuştur.
13.  Tahsin Nahid şiirlerini Ruh-i Bikayd adıyla bir araya getirmiştir.
14. Ahmet Haşim'in dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dildir. 1921'den sonraki şiirle­rinde daha sade bir dil kullanmıştır.
15.   Ben Başka, Kırık Mahfaza adlı oyun
16.   Merdiven şiiri Ahmet Haşim’in en ünlü şiirlerinden biridir.
17. Ahmet Haşim'in Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan adlı eserlerindeki kimi yazılar, edebiyatımızın ilk denemee örnekleri sayılabilir.
18.   Şahabettin Süleyman'ın edebiyat bilgilerine yer verdiği Malumat-ı Edebiye isimli eseri vardır.
19.     Ahmet Haşim şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri adlı eserlerde toplamıştır

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!