30 Oca 2013

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) TEST VE CEVAPLARI

Reklamlar

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) TEST SORULARI ve CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Yolun kenarında küçük küçük çocuklar oynuyordu.
B) Zavallı adam günlerce aç ve susuz çalıştı.
C) Bu konuyu açmamasını söylemiştik daha önce.
D) Büyük şehirlerde yaşayan insanlar tehlike altında.
E) Bir süre sonra bunların biteceğini sanıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.
B) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.
C) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.
D) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.
E) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belir­teç kullanılmıştır?

A) Dersi hiç dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyor­du.
B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.
C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.
D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.
E) Olup bitenler karşısında donakalmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf göre­vinde kullanılmamıştır?

A) Küçük kız annesine ağlaya sızlaya sarıldı.
B) Bir köşeye oturmuş ağlıyordu sessiz sessiz.
C) Dün gece yaşadıklarını bir bir anlattı bize.
D) Akşam saatlerinde rüzgâr hafif hafif esiyordu.
E) Şirket çıkmaza girince kara kara düşüncelere dal­dı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Öğretmenin anlattıklarını dikkatlice dinliyordu.
B) Sabahtan akşama kadar çalışınca epey yorulmuş­tuk.
C) Geceleri büyük babam bize masal anlatırdı.
D) Kış aylarında bile soğuk su içmeyi tercih ederdi.
E) Dosyalarını kaldırabilmek için hafifçe eğildi.

6. Zarflar, eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını etkiler. Sıfat ve zarfların anlamlarını tamamladıklarında derecelendir­me anlamı bildirirler.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf, cümleye derecelendirme anlamıkatma­mıştır?

A) En güzel kitapları sizin için seçtim.
B) Gece gündüz demeden aç ve uykusuz çalışmış.
C) Hakan Bey bu toplantıda da çok iyi konuştu.
D) Devrin oldukça güçlü bestekârısın, diyorlardı.
E) Onun geleceği epey parlak görünüyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yör zarfı kul­lanılmamıştır?

A) Birazdan yukarı çıkıp geleceğini söyledi.
B) Bunca yol gittikten sonra geri dönmeyi düşündü.
C) İleriye yönelik hayal bile kurmak istemiyordu.
D) İçeri girmekle hata yaptığını söyledi.
E) Elinde bilgisayarla az önce aşağı indi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılma­mıştır?


A) Bu taşlar gereğinden çok daha fazla kararmış.
B) Serkan bu konuda ne yapacağını uzun uzun dü­şündü.
C) Upuzun bir ovanın ortasında yılan gibi uzanmış.
D) Masmavi bir deniz ruhumun derinliklerine işliyordu.
E) Şimdi onu daha iyi anladığımı fark ettim.


 I. Onun bu hastalığı aylarca devam etmiş.
II. Yarışmadaki soruların hepsini nasıl bildiniz?
III. Annesini de babasını da çok seviyormuş.
IV. Yaşadığımız sorunları konuşarak hallederdi.
V. Niçin anlatılanları gidip ona söyledin?

9.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan belirteçler, yapıları bakımından gruplandırılırsa hangisi dışta kalır


A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cümlesi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) -Az önce nereye çıktı?
- Yukarı
B) - Neden benimle konuşmuyorsun?
- Küstüğümden
C) - Dersi nasıl dinlediniz?
- Sessiz
D) - Bizi ne zaman ziyaret edeceksiniz?
- Hafta sonu.
E) - Kitap okumayalı kaç gün oldu?
 -On gün.


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Ayşenur, yıllardır onun yanından ayrılmıyordu.
B) Yaşlı adam, köyü sabahleyin terk etti.
C) İşlerini yaptıktan sonra eve gitmek istedi.
D) Seni arayacağımı daha önce hiç düşünmemiştim.
E) İnsanları rahatsız etmemek için sessiz konuşuyor­lardı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş söz­cük zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Seminerde bambaşka insanlarla karşılaştım.
B) Tertemiz hava almak için yürüyüşe çıktılar,
C) Hava açınca gökyüzü masmavi görünmüştü.
D) Küçük çocuğun inci gibi dişleri bembeyazdı.
E) Dümdüz bir arazide çocuklar top oynuyordu.

I. Çok az süremiz kaldı, başlayalım mı?
II. Bize karşı dürüst davranmadığı için onu affetmi­yoruz
III. Yukan kattan öyle tuhaf sesler geliyordu ki!
IV. Okuyasınız diye bu kitabı size vereceğim.
V. Bu yılki otobüs ücretleri epey artmış.

13. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde derecelendirme zarfı kullanılmıştır?

A) I  ve II. B) I ve V.    C) II ve III.      D) III. ve IV     E) IV ve V.


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?

A) Geçen hafta beni sorduğunu hatırlayan var mı?
B) Onun için nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?
C) Daha önce yaşadıklarını neden bize anlatmadın?
D) Ali Bey'le görüşmeniz hangi gün gerçekleşecek?
E) Üç yıl içerisinde İngilizceyi kimden öğrendiniz?


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ca, -ce (ça, -çe)" ekini alan sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Duyduklarını bize de kısaca anlatmıştı,
B) Yaşlı adamın üzerinde eskice bir ceket vardı,
C) Uzunca boyu vardı basketbol oynayan gencin,
D) Bu denemede güzelce sorular çözmüştüm.
E) Yöneticiler çocukça bir karar almışlar.


 I. Ailemle rahat konuşamıyorum ki...
II. Astronomiyi ben de biraz bilirim.
III. Yıl sonu baloya katılmayacağını, söyledi.
IV. Otelimizde ne kadar kalmayı düşünüyorsun?

16.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur?

A) Zaman   B) Soru  C) Durum  D) Yer-yön   E) Miktar


17) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki İkileme, farklı türde kullanılmıştır?

A) Kuşlar geçiyor, derken yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık
B) Hanların önünde geceleyen koca koca kamyonlar kalktı
C) Parça parça yarılmış öküz ardında parmağı üç pare, tırnağı ak değil
D) Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz
E) Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde eğiliyor bulutlar engine perde perde

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük, ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Arabasını birkaç ay önce sattı.
B) Komşumuz, sabahları bir saat koşar.
C) Ucuz ekmek kuyruğuna geceden giriyorlarmış.
D) Bugünlerde kendimi iyi hissetmiyorum.
E) Beklenen operasyon birazdan gerçekleşecek.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zaman zarfı (belirteci) kullanılmamıştır?

A) Bu haftaki toplantı, gelecek hafta yapılacak.
B) Yatmadan önce, yanm saat kitap okurum.
C) Evden okula kadar birlikte yürüdük,
D) Bahar gelince, her yer mis gibi kokar.
E) On sekiz treniyle akşam Ankara'ya gideceğim.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, öteki­lerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kaba saba hareketleriyle herkesi rahatsız eder­di.
B) işlerinden çıkan yorgun argın insanlar otobüslere biniyordu.
C) Manav yine çürük çarık domatesleri doldurmuş.
D) Bu konuda da abuk sabuk düşünceler ileri sürdü.
E) Hır gür çıkmadan bu işi çözümlemeye çalıştım.

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "kesin" söz­cüğü, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Kağıtları, çizgileri taşırmadan kesin.
B) Kesin şu konuşmayı artık .
C) Bu sorunun cevabı kesin yanlış
D) Ekmekleri masaya koymadan önce kesin.
E) Müziği kesin, bir duyuru yapılıyor.

"Kör ile yatan şaşı kalkar."

22) Bu atasözündeki altı çizili sözcükle görevce öz­deş bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde kul­lanılmamıştır?

A) Sonbaharda sarı yapraklar usulca dallanndan kopar.
B) Güzel okunan bir şiirin gideremeyeceği keder yoktur.
C) Babasından kalma bu eski yalıda yalnız yaşı­yordu.
D) Usta bir fırça elinden çıkan tablolara bakıyorum.
E) Zar zor ayağa kalkan ihtiyar, kimseyle konuş­mak istemiyordu.

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?

A) İçimize bin bir umut aşılayan deniz bugün mas­maviydi.
B) öğretmenimiz her zaman ütülü ve tertemiz giyi­nir.
C) Sepetteki kıpkırmızı elmalardan herkese birer tane verdik.
D) Sapsarı yapraklarla doluydu parkın her tarafı.
E) Bu küçük evin koskocaman, tahta bir kapısı var.

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok" sözcüğü, birinci cümlede sıfat, ikinci cümlede "zarf"olarak kullanılmıştır?

A) Seninle görüşmeyi çok istedim. Çocuğa çok söyleniyorsun.
B) Çoğu gitti, azı kaldı. Çoktan bu işleri bıraktım.
C) Beni çok insan üzdü. Yıllardır çok çalışıyorum.
D) Çok fazla kitap biriktirdim. Çok saygın insanlar tanıdım.
E) Babamı çoktandır görmüyorum. Aileler arası görüşme çok uzamamalı.

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "akşam" sözcü­ğü, belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Akşam, her zaman aydınlığın habercisidir.
B) "Akşam oldu, hüzünlendim ben yine " dizesini mırıldanıp  duruyordu.
C) Akşam sözcüğü, sembolistler için bir başka anlam taşır.
D) Akşam, arkadaşımı ziyarete gittim.
E) Yazları, akşam kahvesini balkonda içmeyi çok severiz.

CEVAP ANAHTARI

1)B 

2)D

3)A

4)E

5)D

6)B

7)C

8)D

9)C

10)E

11)E

12)C

13)B

14)C

15)A

16)D

17)B

18)D

19)C

20)E

21)C

22)D

23)B

24)C

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

10 yorum

Teşekkür ederim soruları çok beğendim.

16.soru yok ama cevabı var ???

16. soru var ama düzgün yazamamışlar bilgine :>) :p

Bunlar 2010 yili sorular mi?

25.sorunun hemen altında :D

16. SORUDA VAR CEVABIDA VAR GÖZ KARARI İLE GEÇTİĞİN İÇİN ANLAYAMAZSIN ŞAYET ÇÖZSEYDİN HER TÜRLÜ GÖRÜRDÜN LAKİN BEN YANILIYORUMDUR ORULARI ÇÖZMÜŞSÜNDÜRDE GÖZÜNDE BİR SIKINTI OLABİLİR VEYA BAŞKA BİR YERİNDE

16. sorunun cevabı yanlış verilmiş sanırım. D olmalı.

Ben orta 3 öğrencisiyim ve bu testi kolaylıkla yaptım bize sınavda soracaklar ben de bu siteye girdim ve bir baktım 5 şıklı aman Allah'ım dedim ama sorulara bakınca bizim yaptığımız soruların olduğunu gördüm sınavı olan kişilere başarılar ....

:) Teşekkürler, sınavında başarılar (o)

cevaplarda kısaca belirtilmeli ki daha verimli olsun.

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!