22 Ara 2012

SERVET-İ FÜNUN TEST-1

Reklamlar1) Ahmet Haşim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.      Şiirleri sözden çok musikiye yakındır
B.      Şiirlerini sembolist ve emprosyonist akımların etkisiyle yazmıştır.
C.      Nesirleri açık, sade ve nüktelidir
D.     Şiirlerinden sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır.
E.      En çok sone nazım biçimiyle şiirler yazmıştır.·         Devrin şartlarını öne sürerek bireysel temalara yöneldiler.
·         Ağır bir dille yazıp aruz ölçüsünü kullandılar.
·         Bu dönemde tiyatroda gerileme olmuştur.

2) Yukarıda tanıtılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır.
A.      Edebiyat-ı Cedide
B.      Tanzimat 1. Dönem
C.      Fecr-i Ati Edebiyatı
D.     Milli edebiyat
E.      Yedi Meşaleciler

3) Servet-i Fünuncularla aynı dönemde yaşamasına rağmen bağımsız kalmayı tercih eden ve A.Mithat Efendinin “halk için roman” geleneğini sürdüren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Yakup Kadri
E) Halide Edip Adıvar

4) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’te ortak değildir?
A) Aynı edebi topluluğu temsil etmeleri
B) Yurt sevgisi dile getirmeleri
C) Şiirlerini manzum öykü şeklinde kaleme almaları
D) Sosyal konulara önem vermeleri
E) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamaları

5.      Servet-i Fünûn dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)      Kırık Hayatlar
B)     Hepsinden Acı
C)     Kırk Yıl
D)     Ferda-yı Garam
E)     Son Yıldız

6.      Duygusallığı ve karamsarlığı, hastalık derecesine ulaşan şair, “Sis” şiirinde İstanbul için ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Ve bu yönüyle İstanbul’u kötüleyen, onu yerden yere vuran ilk şair olarak tarihe geçmiştir.
          Bu parçada sözü edilen Edebiyat-ı Cedide şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Tevfik Fikret
B)     Süleyman Nazif
C)     Hüseyin Suat
D)     Hüseyin Siret
E)     Cenap Şehabettin

7.      “Kırk Yıl, Eylül” adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Kendi türünün ilki olmaları
B)     Roman türünde yazılmış olmaları
C)     Anı türünde yazılmış olmaları
D)     Halkı eğitme amacıyla kaleme alınmaları
E)     Aynı sanatçının eseri olmaları

8.      Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A)      Şermin, Tarih-i Kadim - Cenap Şehabettin
B)     Define, Pençe - Mehmet Rauf
C)     Hac Yolunda, Avrupa Mektupları - Tevfik Fikret
D)     Eylül, Pençe - Halit Ziya
E)     Mai ve Siyah, Kırk Yıl - Süleyman Nazif

9.      Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren roman ve hikayenin çeşidi, ... .......döneminde geliştirilmiş, ilk usta romancılar bu dönemde yetişmiş ve meyvelerini vermiştir.
          Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)      Servet-i Fünûn
B)     Fecr-i Âti
C)     Milli Edebiyat
D)     Yedi Meşaleciler
E)     Cumhuriyet

10.    Roman kahramanı Ahmet Cemil, şairdir. Dönemin duygusal, hayalci, ince ruhlu şair tipinin bir örneğidir. Mai (Mavi), Ahmet Cemil’in hayallerini; siyah, hayallerin karşısında hayatın acı gerçeklerini temsil eder.
          Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Eylül - Mehmet Rauf
B)     Mai ve Siyah - Halit Ziya
C)     Sergüzeşt - Sami Paşazade Sezai
D)     Gönül Hanım - A. Hikmet Müftüoğlu
E)     Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem

11.    Avrupa edebiyatında kullanılan klasik bir nazım şeklidir. Bize Fransız edebiyatından geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşan bu nazım şeklinde dizeler iki tane dörtlük, iki tane üçlük şeklinde gruplanır. Avrupa’da sadece lirik şiirler bu nazım şekliyle yazıldığı halde, bizde konu ayrımı yapılmamıştır.
          Yukarıda özellikleri verilen ve ilk olarak Servet-i Fünûn döneminde kullanılan bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triyole     B) Sone     C) Terza Rima     D) Serbest Müstezat     E) Balad

12.      I.      İlk kitabı “Sefile” adını taşır. Hizmet gaze tesinde yayınlanan bu eser kitap haline getirilememiştir.
 II.     “Mai ve Siyah” adlı romanında yazarın Ahmet Cemil’e söylettiği sözler aslında Servet-i Fünûn’un edebi anlayışıdır.
III.     Sanatçının başyapıtı “Aşk-ı Memnu” roma­nı Boğaziçi yalılarındaki hayattan alınmıştır.
IV.     “Kırk Yıl” adlı öyküsünde yazar kendi kırk yılından esinlenerek tipleri canlandırmıştır.
 V.     “Saray ve Ötesi” anılarının toplandığı bir yapıttır.
          Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen Halit Ziya eseri yanlış açıklanmıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V


1-E , 2-A , 3-C , 4-A , 5-C , 6-A , 7-A , 8-B , 9-A , 10-B , 11-B , 12-D

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

sınavdan önce iyi oldu...

güzel test soruları,devamı nerde?

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!