6 Ara 2010

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI SAYFA 110-112 ARASI CEVAPLARI

Reklamlar

SAYFA 110-112 ARASI CEVAPLARI
C.ÖĞRETİCİ METİNLER:

HAZIRLIK:
 • En güzel Nasreddin Hoca Fıkraları için TIKLAYINIZ
 • NASREDDİN HOCA:(1208-1284)
 • Türk halk bilgesi ve fıkra kahramanı .Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde 1208 yılında doğdu, 1284 yılında Akşehir'de öldü.Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü, babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu. 1237'de Akşehir'e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi, İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. Onun hayatıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ Celâleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
Daha ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
 • 13 ve 14. yüzyıllar, Anadolu’da yaşayan Türk insanı için oldukça sancılı geçen yüzyıllardır. Bu yüzyıllar içinde büyük Türk devletlerinden olan Selçuklu Devleti güçlenmiş olsa da aslında Anadolu’da yaşayan Türk halkı için zorlu yıllar yaşanmıştır.

  Örgün eğitimin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı bu dönemlerde tekke ve medreseler halkın eğitiminde çok büyük bir öneme sahiptir.Tekkeler, tasavvuf düşüncesinin, anlayış ve terbiyesinin derinleştirildiği ve halka takdim edildiği bir yerdir. Tekke , zâviye, hankah, âsitane ve dergâh gibi isimler altında birbirinden hemen hemen farksız olan bu kuruluşlara  insanlar, dünya hayatının çeşitli meşakkat ve sıkıntıları ile yorulan ruh ve bunalan gönüllerini dinlendirmek için giderlerdi. Onlar burada bir araya gelip boş zamanlarını değerlendirirlerdi.Tekkeler, özellikle kuruluş yıllarında, şeyhler tarafından seçilen yerlerde kuruluyorlardı. Bundan dolayı onlar, etraflarındaki insanların mânevî ihtiyaçlarını temin ederek, bölgelerinin insanlarına sahip çıkıyorlardı. Böylece Kur'an'ın tavsiye ettiği bir metod olan hikmet ve güzel öğütle insanları dine ve hakikata çağırıyorlardı.13. yüzyılın en önemli oluşumlarından biri Mevleviliktir. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin düşüncelerinin yaygınlaştırılması amacıyla Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından kurulan Mevlevilik, halkı Tanrı’ya davet etmiştir. Tanrı sevgisinden, insan sevgisinden hareketle, insanların isyan etmeleri engellenmiştir. Mevlevilik, insanlara huzuru sunmuş ve onların birbirlerine düşmelerini engellemiştir. Mevlana’nın şiirleri ve öyküleri halkı aydınlatmış ve insanlarımızın sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamıştır.  (Aralık 2006 Edebiyat Sandığı) 13 ve 14. yüzyıllarda Bektaşilik ortaya çıkmıştır. Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin evrensel insan sevgisini yaymaya çalışmıştır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan insanları eşit görmek gerektiği anlayışı halka yerleştirilmiştir. Türk insanının barışçıl yaklaşımı, (edebiyatfatihi.blogspot.com bu cevapların orijinal hali için tıklayınız.)Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi düşünürlerin etkisiyle güçlenmiştir diyebiliriz.
  13 ve 14. yüzyıllarda çok büyük Türk şairleri ve düşünürleri yetişmiştir. Bu sancılı dönemlerde düşünür ve sanatçılarımız, Türk insanının derdine derman olmuştur. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Gülşehri, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Nasreddin Hoca bunların en önemlileridir.

SAYFA 111:
1.Makalat'tan adlı metinin anlatımı mensur (düz yazı) biçiminde  öğretici anlatımdır.
2.Makalât  dört kapı-kırk makam tertibi üzre kaleme alınmıştır. Bu tertip, Anadolu’daki ilk mutasavvıf olan Ahmed Yesevi'nin "Fakr­nâme"siyle hemen hemen aynıdır . Dört kapı (şeriat-tarikat-ma'rifet-­hakikat) kırk makam anlayışı Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri bir sülük(yola girme)  anlayışıdır. Bektaşilik,bu  “Dört Kapı Kırk Makam” öğretisi ile somutlaştırılmıştır. İnsan, olgunlaştırma ve yetiştirmeye yönelik evrelerden geçirilerek toplumsallaştırılmaya çalışılır.
3.Makalât'taki bazı ek ve kelimeler günümüz Türkçesine göre ses değişikliğine uğramıştır.(edebiyatfatihi.blogspot.com tıklayınız.)Bazı kelimeler de kullanımdan düşmüştür.
a) Metindeki günümüz Türkçesinde kullanılmayan kelimeler: "bahıllık,pes,hasad,nayıb, subaşı..." gibi sözcüklerdir.
bahıl:cimri
nayıb:(naib):Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse:
pes: şimdi
hasad:hizmetçi
subaşı:Subaşılar Osmanlı Devleti döneminde; barış zamanında asayişi sağlayan, savaş zamanında da orduda çeşitli görevlerde bulunan subaylardır.(günümüzde "subay" sözcüğü)
 Tarihi süreç içerisinde dildeki kelimelelerin değişmesinin sebepleri:
 • Kültürel ve sosyal değişmeler
 • savaşlar
 • göçler
b)didik > dedik
vardur > vardır
öyke > öfke
kal'a > kale
c)
 • Şeytanın yardımcısı nefstir.Şeytanın muhafızları da kibir, hased, cimrilik, aç gözlülük, öfke , gıybet ve kahkaha, masakaralıktır.Bunların hepsi sabırla hayra döner.
 • İnsana cimrilik gelirse cömertliği ona havale etmek gerek.
 • Hased, cimrilik, (edebiyatfatihi.blogspot.com'dan alıntıdır.)açgüzlülük dünyayı terk etmekle ortadan kalkar.
 • Kibrin aslı şeytan ; miskinliğin(ek bilgi: miskin:tasavvufta) yoksul, benliğinden geçmiş kişi) aslı ise Rahman'dır.
 • İnsanoğlu yüzünü Allah'ın dileğine döndürmelidir.(çalap Eski Anadolu Türkçesinde Tanrı demektir)...
ç) Metnin yazılış amacı: Hacı Bektaş-ı Veli  eserini döneminin tasavvuf ve hayat anlayışını ,Allah aşkını ve bu aşkın verdiği coşkuyu ,İslam inancının kaynaklarını öğretmek amacıyla yazmıştır.
d)Metin öğretmek, aydınlatmak, (edebiyatfatihi.blogspot.com'dan alıntıdır.Orijinal içerik için ziyaret edebilirsiniz) bilgi vermek amacıyla yazıldığı için dil sade ,açık, anlaşılırdır.
SAYFA 112:
4.Metnin anlatım biçimi manzumdur. (şiir şeklinde)
5.Makalat mensur şekilde Garibname ise manzum şekilde yazılmıştır.Buna göre:

       ÖĞRETİCİ METİNLERİN ANLATIM BİÇİMLERİ
            
   MANZUM METİNLER               MENSUR METİNLER     

6. Bu metinler öğretici metinlerdir.İslam medeniyetinin şekillendirdiği Türk kültürünün izlerini taşır.Biçim bakımından manzum şekilde kaleme alınmışlardır.Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini taşırlar.Metinlerin bağlı bulunduğu gelenek tasavvuf geleneğidir.
7) Metnin iletisi elest bezminden (ruhlar meclisi) beden içinde dünyaya gönderilen ruhun tekrar ait olduğu yere dönme isteğidir.

 

Artikel Terkait

17 yorum

teşekküerler, çok iyi cevaplar...muhteşemsiniz...

ben daha önceleri başka sitelerden alıyordum,ama orjinal cevapların ilk önce burada yayınlandığını görünce artık buradayım, harika cevaplar, çok çok çok iyi cevaplar.size ne kadar teşekkür etsek azdır, edebiyat notlarım birden artmaya başladı, hocamın gözüne girdim, çoooooooooooooookkkkk sağolun

Burası diğerlerinden çok farklı, site görsellliğine bayıldım, harikasınız...ellerinize sağlık Hocam

evet burası diğer sitelerden çok daha farklı diğer sitelerin nerdeyse hepsi reklam peşinde.10.sınıf Türk Edebiyatı yazıyor, bakıyoruz 9.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf var 10.sınıf yok arkadaş.

Bu siteyi haazırlayan herkesin ellerine emeğine sağlık.Sayfa 112'den sonrası ne zaman gelebilir acaba? yakın bir süreçte gelebilir mi yani tekrardan emeğinize sağlık umarım fazla sürmez devamının gelmesi.

112 sonrasını ne zaman gelecek

112'DEN SONRASI GELECEK ARKADAŞLAR, PEK YAKINDA:))) MESELA BU GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE...

Adminim Ben Edebiyat ve diL anLatım hakkında site acmak istiyorum ama BiLgileri sizin sitenizden almayı düşünüyorum ve bilgileri aldıktan sonra sizin siteden alıntı oldugunu linkle belirtecegim ve daha fazlasını burda bulacagınızı beLirtecegim sizin fikriniz ne sölermisniz olmassa ogulcn1995@gmail.com bu hesaba mesaj atablirmisniz ? Adım ogulcan

Çok güzel allah razı olsun cevaplarda süper yani emeğinize sağlık kim buluyor bu cvpları :D

Oturup hepsini teker teker kendim hazırlıyorum.Alıntı değil orijinaldir.

çok süpersiniz yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı sizleri kutluyorum kendiniz hazırladığınız içinde ellerinize sağlık

pardon da şu 7. soruyu cevaplayabilir misiniz?
teşekkür ederim

7 soru gelsin :S

7 .soru cok acil :(

çok saolun ya bu siteyi hazırladığınız için çok işime yaradı :)))) eda

çok teşekkür ederim ya süpersiniz

bilader supersiniz arkadaşlarımla siteyi paylaştım bole paylaşımlar yapmanız çok iyi olduğunu dusunuyorm paylaşımlarnzın devamını dilerm ...

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar