19 Eki 2010

EKOYAY 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI SAYFA 69-71 ARASI CEVAPLARI

Reklamlar       
    TÜRK EDEBİYATI 10.SINIF  
SAYFA 69-71 arası CEVAPLARIDIR.
                      (Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz...)
3.ÜNİTE:
11.VE 12.YÜZYILLARDA İSLAMİYET

HAZIRLIK:
A-B) 11.- 12. Yüzyıl Tarihi, Siyasi ve Sosyal Yapı:
Türkler, 8. yy’dan itibaren Müslümanlığın etkisinde kalarak yeni dini kabul etmeye başlamışlardır. Müslümanlığı önce doğudaki Maveraünnehir yöresinde yerleşmiş bulunan Türkler arasında yayılması 10.yüzyılda gerçekleşmiştir.9. yy’ın ortalarında kurulan Samanoğulları Devleti halkının çoğunun Türk olduğunu ancak resmi dil olarak Arapça ve Farsça’yı kullandıklarını biliyoruz. Nitekim, 10. yy.’ın ortalarında kurularak 12. yy.’uın sonlarına kadar egemenliğini sürdürmüş olan Gazneliler de sarayın ve ordunun kullandığı dil Türkçe olmakla birlikte resmi dil gene Arapçadır.
 Daha 8. yy.’ın sonlarında Fergana, Kaşgar, Aksu yörelerinde devlet kuran Karahanlılar 10. yy.’ın ilk yarısında hükümdarları Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesi üzerine Müslüman olarak ilk Müslüman Türk Devletini kurarlar. Böylece 8. yy.’dan itibaren Müslüman olmaya başlayan Türkler’in yaşadığı Maveraünnehr, Horasan, Kaşgar yöresi 4 yüzyıl süren bir dönem içerisinde Müslüman olmuştur. Müslüman olan Türklerin ibadet için Kuran okumaları gerekiyordu. Böylece Türkler, Müslüman diğer milletler gibi Arap yazısını kullanmaya başladılar. Müslüman olan Türklerin yavaş yavaş İslam kültürüne girmesinde Araplardan çok İranlıların etkisi olmuştur. Başka bir değişle İslam kültürü, dünya görüşü ve bunların ürünü olan ortak İslam edebiyatının iç ve dış yapısını oluşturan ögeler İranlıların aracılığıyla Türk edebiyatına girmiştir.
C) islamiyetin kabulü ile Türk toplumunda görülen kültürel değişimler

Türk İslam Toplumlarında, kültürel hayat, islam kültür çevresinin etkisi altında gelişti. Türklerin bu çevreye girmeleri onların her alanda ilerlemesine ve yükselmesine sebep oldu. Türk düşüncesi, bir yandan tarihi gelişimini devam ettirirken diğer yandan İslam düşüncesi ve felsefesiyle bütünleşti. Bu toplumların hayat tarzlarında islamın yüce ve ebedi ilkelerine, esaslarına ve kurallarına uyum sağlayacak değişmeler meydana geldi. Hukuk düzenleri "Şerri" esaslara ve "Törelere" göre yeniden kuruldu, düzenlendi. Arap ve Fars dil ve kültürlerinin baskısına rağmen, Türk dili korundu. Karamanoğullarının başlattıkları resmi dilin Türkçe olması hareketi, bazı olumsuz dönemler dışında devam etti. İslamın koruyuculuğunu üstlenen Türkler, Türk tasavvuf düşünce ve eylemleriyle müslümanlığın çağlar boyu gelişmesini ve yönlendiriciliğini sağladılar. Anadolu Türk toplumu oluşturduğu kültür çevresinde, manevi ve maddi kültür hayatını sürekli şekilde güçlendirdi. Kurduğu imparatorluklar o çağların siyasette, sosyal düzen ve sosyal adalette, iktisadi alanda, özellikle bilimde, eğitim ve öğretimde, hukuk hayatında, en medeni ve en ileri devletleri oldular. Osmanlı imparatorluğu kuruluşundan başlayarak, tarihi varlık alanından çekilişine kadar altı yüz yıl boyunca İslam Dünyasının, Türk İslam kültür çevresinin tek temsilcisi oldu. Bir dünya devleti niteliğini koruyarak, kültür hayatını inançlarda, adalette, dilde, musikide, sanat ve estetikte, mimaride, folklorda, eğitim ve öğretimde, sosyal ilişkilerde, diplomasi de özenle güçlendirdi. İnsanlık tarihine sayısız örnekler verdi. Kültür varlığımızın zenginleşmesini sağladı.
Ç) islamiyetin kabulü ile dil alanında gerçekleşen yenilikler
İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılardan itibaren Türkler "Arap" Alfabesini kullanmaya başladılar.1928'e kadar bu durum sürdü.Alfabe değişse de konuşma dili Türkçe olarak kaldı.İslamiyet'in kabulüyle Arapça ve Farsça'dan birçok sözcük ve kavram dilimize girmeye başladı.Özellikle ibadetle ilgili kavramlar Farsça'dan geçmiştir.
  •  Zihinsel yapımızda yer alan temel inançlar  hayatımıza yön veren, duygu, dünce, davranış ve fizyolojimizi etkileyen en önemli mekanizmalardır.İnsan, biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır.İnancın yanı sıra kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler, hem toplumun, hem kültürün hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu uyum çabası doğumdan başlayarak ölüme kadar süren bir gelişim göstermektedir.
  • SAYFA 70:

    1) Metinlerdeki ortak kelimeler "kök (mavi)", Öd (zaman) ve yağız(1.ve 3.metinde)  sözcükleridir.
  • 2)Metinlerdeki din ve inançla ilgili kelime ve grupları: 
  • "Tanrı gibi gökte oturmuş" , Türk Tanrısı, Türk kutsal yeri, Zamanı Tanrı yaşar, nirvana, bulut gibi kulluk ile tapınırım, burkan (Türklerin, Buda dinine ve buda'ya verdikleri ad. )" yarattı, "ol dedi" Tanrının buyrukları , ibadet, cehennem..." gibi söz ve söz gruplarıdır...Din değişimi ile birlikte yeni sözcük ve kavramlar dilimize girmiştir.
  • ANLAMA VE YORUMLAMA
  • Göktürk Abideleri Göktürk alfabesiyle
  • Uygur Dönemi metinleri Uygur alfabesiyle
  • Kutadgu Bilig ise Arap alfabesiyle yazılmıştır.
Müslüman olan Türklerin ibadet etmeleri için Kuran-ı Kerim'i okumaları gerekiyordu.Böylece Arap alfabesini kullanmaya başladılar.
SAYFA 71:
2) İslamiyet öncesi ve sonrası Türk edebiyatında aradan uzun yıllar geçse de dil, biçim ve içerik bakımından
süreklilik ve benzerlikler görülmektedir.İslamiyet'ten görülen bazı geleneklerin İslamiyet sonrası edebi eserlere de yansıdığını görmekteyiz.Göktürk Kitabelerinde kullanılan bazı sözcüklerin bugünkü dilde de yaşadığı görülmektedir.
3) Her üç metinde de dini inançların edebi eserlere yansımıştır.İslamiyet öncesindeki bazı geleneklerin(sagu yazma geleneği gibi)  İslamiyet sonrasındaki Türk edebiyatında da işlendiğini,
bazı temaların her iki dönem metinlerinde de kullanıldığu görüyoruz.

DEĞERLENDİRME: 
1) İslamiyetle birlikte Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçimleri kullanılmaya başlandı.(gazel,kaside, mesnevi)
2) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmaya başlandı.
3) Dile Arap ve Fars edebiyatından birçok kelime ve kavram girdi.
4) Geçiş dönemi (11.ve 12.yy) eserlerinde  toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme  dini öğretme amacı esas alınmıştır.
5)Beyit nazım birimi kullanılmaya başlandı.
6)Türk tasavvuf edebiyatı oluştu.
7) İslam diniyle ilgili kelime ve kavramlar edebi metinlere girdi.(ibadet, Rab, cehennem, yaratmak, buyruk,sahabe, peygamber vb...)
2) (D)
3) (D)
4) hakaniye
5) Arap
6) (E) kesin cevaptır...Divanü Lügati't Türk manzum değil mensurdur...
   Artikel Terkait

21 yorum

gerçekten süpersiniz...emeğinize teşekkürler...

PerfecT Hocaa...!

çok eksik bir site 10.sınıf sayfa 11-54 yok bulamadımeklerseniz iyi olur ACİL

saolasın cok yardımcı oldun hocam :D

gerçekten çok teşekkür ederiz hocam çok işime yaradı....

(K)an-paSSss...Şöyle yapalım o zaman, sen yine de kendin yapmaya devam et, bana gönder ben de yayınlayayım adınla...Olmaz mı?Hem beni de zahmetten kurtarırsın...Ne dersiniz?:)))

bu yaptığınız çok yanlış,bir edebiyat öğretmeni olarak kınıyorum sizleri !

çok teşekkür ederim bu siteyi çok beğendim biz öğrencilere çok yardımcı oluyorsunuz arkadaşlarımada bu siteyi önerdim.

ben bir 10.sınıf öğrencisi olarak zaten edebiyat bana ileride genel kültür olarak kalıcak ve edebiyat ödevlerini içimden gelerek yapmıyorum. Eğer bu çocuk zaten kopmuş diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz anadolu lisesi öğrencisiyim ama bunların çoğunu unutucam ilerde. Kısmetse seçeceğim mesleğimlede edebiyatın zerre ilişkisi yok.

kimi kınıyosun ya sonrada diyosunuzki öğrencilerinize derse katılın bilmemne!!

çok çok teşekkürler böyle siteler olmasa işimiz duman olurdu sağlun bütün emeği geçenlere...

Sanırım syf 71-) Değelendirmede seçmeli soruda 6.soruda hata var siz cevabına A demişsiniz ama cevabı C olmalıydı Sanırım :)) TşkrLer..

Bence C de değil;çünkü Divanü Lügati't Türk manzum değildir.Kesin cevap E şıkkıdır.

hocam çok güzel olmuş elinize sağlık

Hocam son soru yanlış yapmışınız 6.soru varya testli olan cevabı c olacakmış yani kesin cevap e değil c.

6.sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.Aslında E şıkkına "Bu dönemde kaleme alınan İslami Türk edebiyatının ilk eserlerinin HEPSİ manzumdur." denseydi daha doğru olurdu.Kutadgu Bilig,Atebetü'l Hakayık ve Divan-ı Hikmet manzumdur ve bu doğrudur; ama Divanü Lügati't Türk sözlük olduğu için manzum değildir.C şıkkındaki bu döneme ait eserlerde bozkır kültürüne ait izler ile yerleşik hayata geçişin ilk izleri birlikte görülür. bilgisi doğru bir bilgidir.

Sayfa 69 daki İnceleme BöLümünü yaparsanız sevirim

zeynep tunç bence internetlerdde böyle yayınlanması pek te iyii değil çünkü insanlar hemen hazıra konuyor oluyor ama biz gerçektende arştırark yaparsak daha çoq akılda kalıcı oluyor...

acaba 72-78 arası bölüm niye açılmıo?tamda benim ödevimin dlduğu kısım rica etsem ilgilenebilirmisiniz.

TAMAM SORUN GİDERİLDİ...72-78 YAYINDA...İSTERSEN BURADAN BAKABİLİRSİN...
http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2010/10/ekoyay-10sinif-turk-edebiyati-72-78.html?spref=bl

çok eksik var yarısını veriyosunuz diger yarısı yok buda benm işime yaramıyorr offf

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar