SPONSORLU BAĞLANTI

Home » » EKOYAY 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI SAYFA 69-71 ARASI CEVAPLARI

EKOYAY 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI SAYFA 69-71 ARASI CEVAPLARI

Written By edebiyat fatihi on 19 Eki 2010 | 19.10.10

       
    TÜRK EDEBİYATI 10.SINIF  
SAYFA 69-71 arası CEVAPLARIDIR.
                      (Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz...)
3.ÜNİTE:
11.VE 12.YÜZYILLARDA İSLAMİYET

HAZIRLIK:
A-B) 11.- 12. Yüzyıl Tarihi, Siyasi ve Sosyal Yapı:
Türkler, 8. yy’dan itibaren Müslümanlığın etkisinde kalarak yeni dini kabul etmeye başlamışlardır. Müslümanlığı önce doğudaki Maveraünnehir yöresinde yerleşmiş bulunan Türkler arasında yayılması 10.yüzyılda gerçekleşmiştir.9. yy’ın ortalarında kurulan Samanoğulları Devleti halkının çoğunun Türk olduğunu ancak resmi dil olarak Arapça ve Farsça’yı kullandıklarını biliyoruz. Nitekim, 10. yy.’ın ortalarında kurularak 12. yy.’uın sonlarına kadar egemenliğini sürdürmüş olan Gazneliler de sarayın ve ordunun kullandığı dil Türkçe olmakla birlikte resmi dil gene Arapçadır.
 Daha 8. yy.’ın sonlarında Fergana, Kaşgar, Aksu yörelerinde devlet kuran Karahanlılar 10. yy.’ın ilk yarısında hükümdarları Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesi üzerine Müslüman olarak ilk Müslüman Türk Devletini kurarlar. Böylece 8. yy.’dan itibaren Müslüman olmaya başlayan Türkler’in yaşadığı Maveraünnehr, Horasan, Kaşgar yöresi 4 yüzyıl süren bir dönem içerisinde Müslüman olmuştur. Müslüman olan Türklerin ibadet için Kuran okumaları gerekiyordu. Böylece Türkler, Müslüman diğer milletler gibi Arap yazısını kullanmaya başladılar. Müslüman olan Türklerin yavaş yavaş İslam kültürüne girmesinde Araplardan çok İranlıların etkisi olmuştur. Başka bir değişle İslam kültürü, dünya görüşü ve bunların ürünü olan ortak İslam edebiyatının iç ve dış yapısını oluşturan ögeler İranlıların aracılığıyla Türk edebiyatına girmiştir.
C) islamiyetin kabulü ile Türk toplumunda görülen kültürel değişimler

Türk İslam Toplumlarında, kültürel hayat, islam kültür çevresinin etkisi altında gelişti. Türklerin bu çevreye girmeleri onların her alanda ilerlemesine ve yükselmesine sebep oldu. Türk düşüncesi, bir yandan tarihi gelişimini devam ettirirken diğer yandan İslam düşüncesi ve felsefesiyle bütünleşti. Bu toplumların hayat tarzlarında islamın yüce ve ebedi ilkelerine, esaslarına ve kurallarına uyum sağlayacak değişmeler meydana geldi. Hukuk düzenleri "Şerri" esaslara ve "Törelere" göre yeniden kuruldu, düzenlendi. Arap ve Fars dil ve kültürlerinin baskısına rağmen, Türk dili korundu. Karamanoğullarının başlattıkları resmi dilin Türkçe olması hareketi, bazı olumsuz dönemler dışında devam etti. İslamın koruyuculuğunu üstlenen Türkler, Türk tasavvuf düşünce ve eylemleriyle müslümanlığın çağlar boyu gelişmesini ve yönlendiriciliğini sağladılar. Anadolu Türk toplumu oluşturduğu kültür çevresinde, manevi ve maddi kültür hayatını sürekli şekilde güçlendirdi. Kurduğu imparatorluklar o çağların siyasette, sosyal düzen ve sosyal adalette, iktisadi alanda, özellikle bilimde, eğitim ve öğretimde, hukuk hayatında, en medeni ve en ileri devletleri oldular. Osmanlı imparatorluğu kuruluşundan başlayarak, tarihi varlık alanından çekilişine kadar altı yüz yıl boyunca İslam Dünyasının, Türk İslam kültür çevresinin tek temsilcisi oldu. Bir dünya devleti niteliğini koruyarak, kültür hayatını inançlarda, adalette, dilde, musikide, sanat ve estetikte, mimaride, folklorda, eğitim ve öğretimde, sosyal ilişkilerde, diplomasi de özenle güçlendirdi. İnsanlık tarihine sayısız örnekler verdi. Kültür varlığımızın zenginleşmesini sağladı.
Ç) islamiyetin kabulü ile dil alanında gerçekleşen yenilikler
İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılardan itibaren Türkler "Arap" Alfabesini kullanmaya başladılar.1928'e kadar bu durum sürdü.Alfabe değişse de konuşma dili Türkçe olarak kaldı.İslamiyet'in kabulüyle Arapça ve Farsça'dan birçok sözcük ve kavram dilimize girmeye başladı.Özellikle ibadetle ilgili kavramlar Farsça'dan geçmiştir.
  •  Zihinsel yapımızda yer alan temel inançlar  hayatımıza yön veren, duygu, dünce, davranış ve fizyolojimizi etkileyen en önemli mekanizmalardır.İnsan, biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır.İnancın yanı sıra kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler, hem toplumun, hem kültürün hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu uyum çabası doğumdan başlayarak ölüme kadar süren bir gelişim göstermektedir.
  • SAYFA 70:

    1) Metinlerdeki ortak kelimeler "kök (mavi)", Öd (zaman) ve yağız(1.ve 3.metinde)  sözcükleridir.
  • 2)Metinlerdeki din ve inançla ilgili kelime ve grupları: 
  • "Tanrı gibi gökte oturmuş" , Türk Tanrısı, Türk kutsal yeri, Zamanı Tanrı yaşar, nirvana, bulut gibi kulluk ile tapınırım, burkan (Türklerin, Buda dinine ve buda'ya verdikleri ad. )" yarattı, "ol dedi" Tanrının buyrukları , ibadet, cehennem..." gibi söz ve söz gruplarıdır...Din değişimi ile birlikte yeni sözcük ve kavramlar dilimize girmiştir.
  • ANLAMA VE YORUMLAMA
  • Göktürk Abideleri Göktürk alfabesiyle
  • Uygur Dönemi metinleri Uygur alfabesiyle
  • Kutadgu Bilig ise Arap alfabesiyle yazılmıştır.
Müslüman olan Türklerin ibadet etmeleri için Kuran-ı Kerim'i okumaları gerekiyordu.Böylece Arap alfabesini kullanmaya başladılar.
SAYFA 71:
2) İslamiyet öncesi ve sonrası Türk edebiyatında aradan uzun yıllar geçse de dil, biçim ve içerik bakımından
süreklilik ve benzerlikler görülmektedir.İslamiyet'ten görülen bazı geleneklerin İslamiyet sonrası edebi eserlere de yansıdığını görmekteyiz.Göktürk Kitabelerinde kullanılan bazı sözcüklerin bugünkü dilde de yaşadığı görülmektedir.
3) Her üç metinde de dini inançların edebi eserlere yansımıştır.İslamiyet öncesindeki bazı geleneklerin(sagu yazma geleneği gibi)  İslamiyet sonrasındaki Türk edebiyatında da işlendiğini,
bazı temaların her iki dönem metinlerinde de kullanıldığu görüyoruz.

DEĞERLENDİRME: 
1) İslamiyetle birlikte Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçimleri kullanılmaya başlandı.(gazel,kaside, mesnevi)
2) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmaya başlandı.
3) Dile Arap ve Fars edebiyatından birçok kelime ve kavram girdi.
4) Geçiş dönemi (11.ve 12.yy) eserlerinde  toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme  dini öğretme amacı esas alınmıştır.
5)Beyit nazım birimi kullanılmaya başlandı.
6)Türk tasavvuf edebiyatı oluştu.
7) İslam diniyle ilgili kelime ve kavramlar edebi metinlere girdi.(ibadet, Rab, cehennem, yaratmak, buyruk,sahabe, peygamber vb...)
2) (D)
3) (D)
4) hakaniye
5) Arap
6) (E) kesin cevaptır...Divanü Lügati't Türk manzum değil mensurdur...
   


REKLAM
Paylaşmak İsterseniz :
SON YAZILARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN TWİTTER'DA TAKİP EDİN

+ yorum + 21 yorum

erkan
19 Eki 2010 23:38:00

gerçekten süpersiniz...emeğinize teşekkürler...

Adsız
1 Kas 2010 16:42:00

PerfecT Hocaa...!

Adsız
2 Kas 2010 11:19:00

çok eksik bir site 10.sınıf sayfa 11-54 yok bulamadımeklerseniz iyi olur ACİL

Adsız
2 Kas 2010 21:44:00

saolasın cok yardımcı oldun hocam :D

Adsız
8 Kas 2010 10:32:00

gerçekten çok teşekkür ederiz hocam çok işime yaradı....

11 Kas 2010 22:14:00

(K)an-paSSss...Şöyle yapalım o zaman, sen yine de kendin yapmaya devam et, bana gönder ben de yayınlayayım adınla...Olmaz mı?Hem beni de zahmetten kurtarırsın...Ne dersiniz?:)))

Adsız
16 Kas 2010 10:19:00

bu yaptığınız çok yanlış,bir edebiyat öğretmeni olarak kınıyorum sizleri !

Adsız
19 Kas 2010 18:14:00

çok teşekkür ederim bu siteyi çok beğendim biz öğrencilere çok yardımcı oluyorsunuz arkadaşlarımada bu siteyi önerdim.

Adsız
20 Kas 2010 16:12:00

ben bir 10.sınıf öğrencisi olarak zaten edebiyat bana ileride genel kültür olarak kalıcak ve edebiyat ödevlerini içimden gelerek yapmıyorum. Eğer bu çocuk zaten kopmuş diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz anadolu lisesi öğrencisiyim ama bunların çoğunu unutucam ilerde. Kısmetse seçeceğim mesleğimlede edebiyatın zerre ilişkisi yok.

Adsız
20 Kas 2010 19:48:00

kimi kınıyosun ya sonrada diyosunuzki öğrencilerinize derse katılın bilmemne!!

Adsız
21 Kas 2010 19:53:00

çok çok teşekkürler böyle siteler olmasa işimiz duman olurdu sağlun bütün emeği geçenlere...

Adsız
23 Kas 2010 21:23:00

Sanırım syf 71-) Değelendirmede seçmeli soruda 6.soruda hata var siz cevabına A demişsiniz ama cevabı C olmalıydı Sanırım :)) TşkrLer..

edebiyat fatihi
24 Kas 2010 16:28:00

Bence C de değil;çünkü Divanü Lügati't Türk manzum değildir.Kesin cevap E şıkkıdır.

Adsız
28 Kas 2010 16:28:00

hocam çok güzel olmuş elinize sağlık

Adsız
3 Ara 2010 08:52:00

Hocam son soru yanlış yapmışınız 6.soru varya testli olan cevabı c olacakmış yani kesin cevap e değil c.

3 Ara 2010 22:35:00

6.sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.Aslında E şıkkına "Bu dönemde kaleme alınan İslami Türk edebiyatının ilk eserlerinin HEPSİ manzumdur." denseydi daha doğru olurdu.Kutadgu Bilig,Atebetü'l Hakayık ve Divan-ı Hikmet manzumdur ve bu doğrudur; ama Divanü Lügati't Türk sözlük olduğu için manzum değildir.C şıkkındaki bu döneme ait eserlerde bozkır kültürüne ait izler ile yerleşik hayata geçişin ilk izleri birlikte görülür. bilgisi doğru bir bilgidir.

Adsız
4 Ara 2010 19:51:00

Sayfa 69 daki İnceleme BöLümünü yaparsanız sevirim

Adsız
9 Ara 2010 10:04:00

zeynep tunç bence internetlerdde böyle yayınlanması pek te iyii değil çünkü insanlar hemen hazıra konuyor oluyor ama biz gerçektende arştırark yaparsak daha çoq akılda kalıcı oluyor...

Adsız
13 Ara 2010 21:35:00

acaba 72-78 arası bölüm niye açılmıo?tamda benim ödevimin dlduğu kısım rica etsem ilgilenebilirmisiniz.

13 Ara 2010 21:51:00

TAMAM SORUN GİDERİLDİ...72-78 YAYINDA...İSTERSEN BURADAN BAKABİLİRSİN...
http://edebiyatfatihi.blogspot.com/2010/10/ekoyay-10sinif-turk-edebiyati-72-78.html?spref=bl

Adsız
20 Kas 2011 16:46:00

çok eksik var yarısını veriyosunuz diger yarısı yok buda benm işime yaramıyorr offf

Yorum Gönder

Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica